CAFM – Oblasti využití

Oblasti využití CAFM systémů

Níže jsou orientačně vyjmenovány oblasti, ve kterých je možno využít CAFM systémy. Většina systému je k dispozici ve formě „stavebnic“, takže si klient může vybrat jen ty části, které využije.

Pasportizace budov

Evidence dat od pozemků po místnosti, od parametrů a vlastnosti jednotlivých částí (tabulka dat) až po výkres). Jedná se o základní stavební kámen CAFM systémů.

 • Nastavení struktury nemovitostí
 • Evidence základní informací o objektech (fotografie, výkresy, technické listy, údaje z katastru)
 • Informace o stavebních prvcích
 • Evidence počtů prvků a ploch prostorů
 • Možnost zaznamenávat stav opotřebení
 • Evidence a správa DSPS, evidence provozní dokumentace

 

Technická správa budov

Údržba, podpora provozu, revizní činnosti, preventivní plánovaná údržba objektů a technologií)

 • Evidence všech technologií a technických prvků (včetně všech dat o těchto technologiích)
 • Kompletní možnost plánování údržby a revizí včetně evidence dokumentů (revizních zpráv)
 • Časové alokace pracovníků
 • Reporty a přehledy jak v plánu, tak zpětně
 • Sledování opakujících se poruchových stavů, predikce nutnosti investic

 

Energetický management

Včetně povinností vyplývajících z ISO 50001

 • Evidence odběrných míst všech médií s napojením na pasport (plochy)
 • Možnost sledování spotřeb, ruční vkládání i napojení na systémy MaR
 • Přehledy a meziroční srovnání spotřeb a spotřeby na m2 pro lepší porovnávání
 • Spolu s modulem Investice výborná podpora pro ISO 50001
 • Vyúčtování spotřeb nájemců

 

Oblast PO & BOZP

 • Evidence požární dokumentace a dokumentace BOZP
 • Evidence dokumentace HCCP
 • Evidence zápisů z kontrolních činností

 

HelpDesk

 • Klasický systém hlášenek s podporou řešení
 • Schvalovací workflow, notifikace
 • Přehledy, podpora pro fakturaci a řízení nákladů, sledování KPI
 • Podpora řízení investic u požadovaných stavebních úprav
 • Možnost schvalování cenových nabídek

 

Evidence a práce s výkresovou dokumentací (CAD, GIS, BIM modely a CDE)

 • Zobrazování BIM modelů
 • Práce s daty uvedenými v BIM modelech, prvky a jejich parametry
 • Možnost napojení na technologický a stavební pasport

 

Správa dokumentů

 • Evidence stavební dokumentace
 • Evidence provozní dokumentace
 • Evidence a správa smluvní dokumentace

 

Úklidové služby

 • Evidence a optimalizace (plánování) nákladů a procesů z důvodu přístupných informací o výměrách a druhů ploch
 • Možnosti definice četnosti a způsobu údržby úklidu v návaznosti na KPI a dodržení SLA
 • Detailní podklad k nastavení standardů

 

Zahradní služby a údržba zeleně

 • Evidence a optimalizace (plánování) nákladů a procesů z důvodu přístupných informací o výměrách a typů zeleně
 • Možnosti definice četnosti a způsobu údržby zeleně v návaznosti na KPI a dodržení SLA
 • Detailní podklad k nastavení standardů

 

Ostraha objektů a ochrana osob

 • Možnost kontroly práce ostrahy formou evidence činností při pochůzkách s možnosti evidence do CAFM systému
 • Zapojení pracovníků ostrahy do systému HelpDesku

 

Odpadové hospodářství a oblast ESG

 • Přehledy produkce odpadů
 • Materiálové certifikáty (zdravotní nezávadnost, C2C apod.)
 • Evidence uhlíkové stopy

 

Evidence majetku

 • Od pořízení přes zavedení do evidence až po vyřazení, podpora bar a QR kódů
 • Klasická podpora procesu inventury, včetně čteček, inventurních soupisů, přehledů mank a přebytků
 • Lze využít zejména na majetek, okrajově na skladové zásoby

 

Řízení akcí (event management) a gastro služeb

 • Organizace jednotlivých eventových akcí (včetně gastro služeb)

 

Správa vozového parku

 • Evidence vozidel, jejich vybavení, přidělení
 • Kniha jízd a podklady pro mzdy včetně integrace na GPS systémy a elektronickou knihu jízd
 • Údržba a provoz včetně integrací na systémy platebních karet PHM
 • Sledování nájezdů, nákladů na pojištění, spotřební materiál, opravy.
 • Vyhodnocování efektivnosti využití vozidel, zvážení možnosti sdílení, půjčování

 

Evidence investic a reklamací

 • Plánování a řízení investičních akcí
 • Projektový pohled
 • Ekonomický pohled (od plánu, přes rozpočtu, objednávky až po čerpání v podobě faktur)
 • Podpora reklamačního řízení

 

 Pojištění

 • Evidence pojištění, ať už nemovitého nebo movitého majetku (např. vozového parku)
 • Řízení likvidace a evidence pojistných událostí

 

 Klíčové a karetní hospodářství

 • Evidence vydaných klíčů a karet

 

Majetkoprávní operace

 • Řízení a evidence majetkoprávních operací
 • Proces zpracování s vazbou na vydaná rozhodnutí vedení společnosti, zajištění podkladů pro toto rozhodnutí, splnění zákonem daných podmínek (evidence zveřejnění, podání návrhu na vklad, zaplacení DPH apod.)
 • Evidence pozemků, vazba na KN

 

Řízení stěhování a dislokací

 • Evidence rozmístění kanceláří a jejich obsazeno (dle počtu zaměstnanců a dle oddělení)

Dokumenty ke stažení

Název souboru (xx kB)

Název souboru (xx kB)