Jan Talášek

Již od roku 2001 se specializuji na softwarovou podporu facility management (CAFM) a dílčí oblasti, jako je sběr dat a tvorba pasportizačních dat, metodická podpora značení a kódování, integrační vazby mezi CAFM, dalšími informačními systémy a grafickou prezentací ve formátech CAD a GIS, SW podpora specifických procesů Facility managementu a definice vhodného Workflow, sběr, třídění a plnění dat apod. Pro uvedené se specializuji na Project management Facility managementu a zejména na procesní realizaci jednotlivých FM služeb v různých segmentech trhu. Celou problematiku SW podpory také vyučuji a své zkušenosti předávám dál.

Oblasti konzultační činnosti:  CAFM systémy a související (Data, Pasportizace, BIM…)

Reference: ATALIAN CZ s.r.o., VŠB TU Ostrava, Univerzita Pardubice, KU Moravskoslezského kraje, MU Uherské Hradiště, Multiscan s.r.o. (Nemocnice Beroun a Hořovice), MV Facility Services, GEONE Real Estate, DTO CZ s.r.o., FM Institute s.r.o., Topinfo s.r.o., …