O nás

Jsme branou do světa Facility managementu

Usilujeme o to, abyste uměli vytvářet moderní pracovní prostředí a tím zlepšit kvalitu života lidí a  zvyšovat produktivitu hlavních činností. V asociaci vytváříme inspirativní prostor, kde vše o Facility managementu najdete na jednom místě.

Svoji energii vkládáme do vzdělávání a sdílení znalostí a zkušeností. Je pro nás klíčové rozšiřovat členskou základnu o odborníky i nadšence, kteří umí a chtějí poradit ostatním. Podporujeme vzájemnou komunikaci mezi členy naší asociace a veřejností.

Věříme v udržitelnost našeho oboru. Věnujeme čas a prostředky školám, pedagogům a studentům. Ze studentů vychováváme naše nástupce tím, že podporujeme jejich růst a uplatnění v oboru.

Baví nás nové trendy. a jsme ideálním místem pro jejich sdílení. Dělíme se o naše úspěchy i neúspěchy a rádi se z nich učíme.

Odpovědnost k životnímu prostředí bereme velmi vážně. Neustále hledáme cesty, jak dělat věci udržitelným způsobem a chránit tak životní prostředí a zdroje na naší planetě.

Záleží nám na tom, aby se vše kolem nás dělo čestně, v souladu s etickými principy. Vyžadujeme to sami od sebe i od našich členů.

Co jsou sekce IFMA a jak do nich může být český člen IFMA CZ zapojen?

Celosvětová asociace IFMA se sídlem v Houstonu (Stát Texas, USA) sdružuje odborníky facility manažery na celém světě. Postupem času vybudovala asociace tři formy sdružení – lokální pobočky (Chapters), odborné sekce (Industry Councils) a komunity (Communities). Jejich přehled najdete na www.ifma.org s záložce „community“.

Sekce FM poskytovatelů

Hlavní úlohou této pracovní skupiny je neustálé zlepšování prostředí pro podnikání v tomto oboru se zaměřením na legislativní prostředí, atraktivitu oboru a zvedání kvality souvisejících služeb. Členem může být každý člen IFMA CZ, který je zaměstnán, nebo pracuje v oblasti FM poskytovatelů, výrobců a dodavatelů materiálů, prostředků, zařízení a komponentů pro výkon FM služeb a dále v oblasti ICT podpory FM. Předsedou sekce je Miroslav Pergler.

Sekce FM klientů

Společným cílem této pracovní skupiny je sdílení know how, key stories, referencí a nápadů za účelem zvyšování kvality nakupovaných/interně zajišťovaných služeb podporující produktivitu a efektivitu organizace, a dále zvyšování povědomí o oboru napříč tržním i veřejným segmentem České republiky. Klient FM je osoba nebo organizace, která je vlastníkem nemovitého majetku, provozovatelem nemovitého majetku nebo významným nájemcem objektu mimo dodavatele služeb facility managementu. Běžně se účastní v této skupině i osoby splňující kritéria klienta, kteří současně nejsou členy IFMA CZ. Předsedou sekce je Zdeněk Březina ze společnosti AmRest, s. r. o.

Sekce FM konzultantů

Hlavní misí této sekce je vzdělávat a popularizovat obor FM, dodávat trhu elementární know-how a vytvářet mosty mezi světem klientů a světem poskytovatelů FM služeb. Členy této pracovní skupiny mohou být akademičtí pracovníci a FM konzultanti, kteří jsou schopni poradit klientům, jak správně nastavit procesy v organizaci, jak napsat smlouvu o dodávkách FM služeb, jak nastavit KPI’s, aby bylo možno vyhodnocovat kvalitu poskytovaných služeb a v neposlední řadě i poradit s nástroji, pomocí kterých je možno FM procesy efektivně řídit. Předsedou sekce je Aleš Pék z Univerzity Pardubice.

Sekce IT CAFM

Principem činnosti této sekce je najít takové oblasti, které můžeme dělat společně, i když na trhu si konkurujeme. Měly by to být oblasti, jež patrně všichni děláme, ale mohli bychom je dělat efektivněji, pokud budeme schopni spolupracovat – např. tvorba a práce s daty a jejich údržba, transformace a použití v nabízeném software, datové schéma, garantované datové plnění, vzdělávání, starosti s uživateli, lobbování za zákonnou povinnost, propagace, psaní článků proč CAFM, hledání motivace, významu dat a informací, spolupráce s agenturami typu BIM, ČAS, ČKAIT aj. Předsedou sekce je Radim Veselý ze společnosti IKA DATA, spol. s r. o.

Sekce FM akademiků

Sekce slouží jako platforma pro vzájemnou spolupráci, výměnu informací a sdílení nejnovějších poznatků a výsledků v oblasti výuky Facility managementu. Hlavním cílem je zvýšení povědomí a zájmu studentů o obor Facility managementu. Pro podporu tohoto cíle je nezbytné propojení akademické sféry s praxí. Jedná se především o zapojení odborníků z praxe do výuky, zajištění exkurzí, zadání a oponentury závěrečných prací. Předsedou sekce je Daniel Macek z Fakulty stavební, ČVUT v Praze

 

Náš Příběh

1978 – zakladatelé se potkávají

Píše se rok 1978, kdy společnost Herman Miller pořádá v USA konferenci na téma Vliv Facility managementu na produktivitu. A právě zde se potkávají tři zakladatelé budoucí IFMA – Georg Graves, Charles Hitch a David Armstrong. Cítí potřebu hledat společné cesty jak reagovat na měnící se pracovní prostředí.

1978 – zakladatelé se potkávají

Píše se rok 1978, kdy společnost Herman Miller pořádá v USA konferenci na téma Vliv Facility managementu na produktivitu. A právě zde se potkávají tři zakladatelé budoucí IFMA – Georg Graves, Charles Hitch a David Armstrong. Cítí potřebu hledat společné cesty jak reagovat na měnící se pracovní prostředí.

1980 – vznik asociace

…a tak v roce 1980 zakládají americkou asociaci National Facility Management Asocitation. A protože se chtěla přidat i Kanada, změnili o rok později název na International Facility management asociation (dnešní IFMA)

Evropa se přídává na začátku 90. let, nejdříve Anglie, Skandinávské země, Francie a Benelux, v půlce 90. let pak i Německo, Rakousko a Švýcarsko.

2000 – Česká IFMA založena

Česká republika se přidává v roce 2000. Klíčovou úlohu sehrál otec naší asociace Ondřej Štrup, který byl prvním prezidentem asociace. Ondřej se zcela zásadním způsobem zasadil o propagaci a rozvoj našeho odboru.

a dnes…

dnes má IFMA v České republice víc než 150 členů, 6 aktivních pracovních sekcí a pořádá řadu vzdělávacích seminářů, webinářů. Vydáváme vlastní časopis FM Journal a Ročenku Facility managementu. Naší vrcholnou akcí je Týden Facility Managementu každý rok na podzim.