Vzdělávání

Akreditované kurzy

Rekvalifikace manažera v oboru facility management

Pořádá:                FM Institute

Délka kurzu:      15 vyučovacích dní

Odborný garant kurzu:  Ing. Ondřej Štrup, IFMA Fellow

Bližší informace a přihlášky zde

Rekvalifikace manažera v oboru správy majetku a provozu budov

Pořádá:                DTO Ostrava

Délka kurzu:      18 vyučovacích dní

Odborný garant kurzu:  doc. Ing. František Kuda, CSc.

Benefity pro členy IFMA CZ:   5% z ceny

Bližší informace a přihlášky zde

Odborné kurzy v oblasti facility managementu:

FM Institute pořádá odborné kurzy:

ISO 41000 a ISO 41012 – nový FM standard

Délka kurzu:      2 vyučovací dny

Odborný garant kurzu: Ing. Ondřej Štrup, IFMA Fellow

Nejbližší termín kurzu: termín bude upřesněn

Základní anotace kurzu: Dne 3. 3. 2018 byla oficiálně potvrzena platnost nové řady ISO 41000 „Facility management – Systémy řízení – Požadavky s návodem k použití“. Tato celosvětová norma sjednocuje systémy řízení správy majetku a podpůrných služeb ve všech typech společností (veřejných i komerčních). Dvoudenní kurz seznámí účastníky s celou normou, poukáže na případné drobné odchylky od dosud platné ČSN EN 15221. Tato norma přináší systémový pohled do oblasti řízení společností, která byla zatím vnímána pouze okrajově. Tato norma je koncipována jako podklad pro auditování systému řízení ve společnostech (obdobně jako ISO 9000, ISO 14000 atd.). Účastníci tohoto kurzu se proto mohou seznámit již dnes s principy, které budou v blízké době uplatňovány ve formě auditu systému řízení podpůrných služeb a správy majetku v jejich společnostech.

Bližší informace a přihlášky zde

Základy techniky vnitřního prostředí – 2 dny

Délka kurzu:      2 vyučovací dny

Odborný garant kurzu: Ing. Jiří Frýba

Nejbližší termín kurzu: 24. – 25. 9. 2019

Základní anotace kurzu: Kurz je koncipován jako dvoudenní. První den kurzu je věnován úvodu do provozování zařízení techniky provozu staveb. Účastníci se seznámí zejména s charakteristikami jednotlivých provozních souborů. Druhý den kurzu se zaměří na základy údržby a provozu zařízení rozvodu vzduchu (VZT) a vytápění budov, ochlazování budov a souborů MaR. V průběhu kurzu bude dán široký prostor pro dotazy posluchačů a řešení konkrétních otázek a problémů. Posluchači celého běhu kurzu obdrží jako prémii Odborná skripta Ing. Jiřího Frýby k dané problematice (v rozsahu 260 stran).

Bližší informace a přihlášky zde

TZB INFO pořádá odborné kurzy:

Správa a provoz nemovitostí, facility management v praxi

Délka kurzu:      3+2 vyučovací dny

Odborný garant kurzu:

Benefity pro členy IFMA CZ: zatím nespecifikovány

Základní anotace kurzu: Facility management (FM) je multioborová disciplína, která má za cíl integrované řízení všech služeb, které podporují hlavní činnost společnosti. TZB-info se soustředí především na ty služby z oblasti FM, které souvisí s budovou a jejím efektivním provozem. Na TZB-info se věnujeme zejména údržbě, energiím, instalacím, revizím, BOZP a požární ochraně, security, údržbě a právním komentářům. Oblast Facility management na TZB-info získala cenu FM AWARDS 2015 v kategorii PROJEKT ROKU.

Bližší informace a přihlášky zde

Forum Media pořádá odborné kurzy:

Facility management

Délka kurzu:      2 vyučovací dny

Odborný garant kurzu: doc. Ing. Daniel Macek

Benefity pro členy IFMA CZ:  zatím nespecifikovány

Nejbližší termín kurzu: termín bude upřesněn

Základní anotace kurzu: bude doplněna

Bližší informace a přihlášky zde.

Denní vzdělávání v oblasti facility managementu (vysoké školy):

Magisterský stupeň.

ČVUT Fakulta stavební, katedra provádění staveb (K122)

Typ výuky:          Předmět v rámci Studijního oboru „Příprava, realizace a provoz staveb“

Forma:                 Povinný předmět

Název:                 Řízení správy, provozu a údržby budov (122RSPB) – 5 kreditů

Vyučující:           Ing. Ondřej Štrup, IFMA Fellow

Bližší informace zde

ČVUT Fakulta stavební, katedra ekonomiky a řízení stavebnictví (K126)

Typ výuky:                Předmět v rámci Studijního oboru „Projektový management a inženýring“ nebo „Stavební management“

Forma:                 Povinně volitelný

Název:                 Facility management (126FAMG) – 4 kredity

Vyučující:           doc. Ing. Daniel Macek, Ph.D.

Bližší informace zde

Bakalářský stupeň.

ČVUT Fakulta stavební, katedra provádění staveb (K122)

Typ výuky:          Předmět v rámci Studijního oboru „Příprava, realizace a provoz staveb“

Forma:                 Povinný předmět

Název:                 Provozování a správa budov (122PSB) – 5 kreditů

Vyučující:           Ing. Lukáš Emingr, Ing. Arch. Zdeněk Rudovský, PhD.

Bližší informace zde