Vzdělávání

Akreditované kurzy

Rekvalifikace manažera v oboru facility management

Pořádá:                                  FM Institute – oficiální partner IFMA CZ pro vzdělávání v oboru FM
Délka kurzu: 
                       15 vyučovacích dní
Odborný garant kurzu:     Ing. Ondřej Štrup, IFMA Fellow

Bližší informace a přihlášky zde

Denní vzdělávání v oblasti facility managementu (vysoké školy)

Magisterský stupeň

ČVUT Fakulta stavební, katedra provádění staveb (K122)

Typ výuky:          Předmět v rámci Studijního oboru „Příprava, realizace a provoz staveb“
Forma:                 Povinný předmět
Název:                 Řízení správy, provozu a údržby budov (122RSPB) – 5 kreditů
Vyučující:           Ing. Ondřej Štrup, IFMA Fellow

Bližší informace zde

 

ČVUT Fakulta stavební, katedra ekonomiky a řízení stavebnictví (K126)

Typ výuky:         Předmět v rámci Studijního oboru „Projektový management a inženýring“ nebo „Stavební management“
Forma:                 Povinně volitelný
Název:                 Facility management (126FAMG) – 4 kredity
Vyučující:           doc. Ing. Daniel Macek, Ph.D.

Bližší informace zde

 

Bakalářský stupeň

ČVUT Fakulta stavební, katedra provádění staveb (K122)

Typ výuky:          Předmět v rámci Studijního oboru „Příprava, realizace a provoz staveb“
Forma:                 Povinný předmět
Název:                 Provozování a správa budov (122PSB) – 5 kreditů
Vyučující:           Ing. Lukáš Emingr, Ing. Arch. Zdeněk Rudovský, PhD.

Bližší informace zde

Přihlášení k newsletteru Ifma.cz