Náš tým

Představenstvo

od dubna 2023 

Jiří Knap

Prezident

Jiří se v FM pohybuje déle než 20 let. Vystudoval ČVUT v Praze, Fakultu elektrotechnickou. Pracoval 12 let na pozici COO ve se společnosti ISS Facility services s.r.o..  Aktuálně se zabývá poradenstvím v oblasti FM. Je konzultantem v OTO týmech České agentury pro standardizaci, s.p.o., členem rady pro BIM při ČASu, pracovní skupiny pro zhotovitele při zavádění metody BIM v ČR , členem pracovní skupiny CEN/TC 442 WG 9  (Digital twins). Je předsedou redakční rady FM Journal CZ+SK a Ročenky IFMA CZ.

Martin Kaleta

Víceprezident

Martin vystudoval VŠB, Technickou univerzitu v Ostravě a navázal na ni ČVUT. Oblasti FM se věnuje již od dob svých studií, při kterých se současně pohyboval v prostředí facility managementu a developmentu nákupních center. V posledních letech se také zabývá strategickým směřováním FM a jeho restrukturalizací. Aktuálně zastává pozici ředitele společnosti Arridere s. r. o.

Jana Malíková

Tajemnice

Jana je jednatelkou společnosti Tafira, s. r. o., v oboru FM pracuje již řadu let. Od počátku své kariéry působí v technických pozicích. Vystudovala obor TZB a posléze rozšířila své vzdělání o autorizaci v oboru Pozemního stavitelství.

Daniel Rubricius

Finanční manažer

Dan vystudoval Vystudoval ČVUT, Fakulta stavební, Obor pozemní stavby. Je ředitelem útvaru FAM Buildings, zodpovědným za komplexní FM objektů Skupiny ČSOB .Je členem odborného týmu České agentury pro standardizaci, který připravuje základní části obsahu Datového standardu staveb v rámci metodiky BIM.

V roce 2007 absolvoval Pražskou mezinárodní manažerskou školu při Vysoké škole ekonomické.

Zdeněk Březina

Zdeněk pracoval ve společnostech působících v oblasti facility managementu a investiční výstavby. Největší část profesního života spojil se společností AmRest, kde vystřídal různé pozice v  FM v ČR i zahraničí. Aktuálně působí na pozici Facility & Asset Management Director pro střední a východní Evropu. Je vedoucím odborné Sekce FM klientů a členem Redakční rady IFMA CZ.

Daniel Macek

Daniel vyučuje na Fakultě stavební, ČVUT v Praze. FM se zabývá více než 15 let a přednáší jej v rekvalifikačních kurzech a na Business Institutu.
Krom akademické pozice pracuje na děkanátu FSv jako analytik a správce ekonomických systémů. V rámci posudkové činnosti se zabývá hodnocením nákladů životního cyklu inženýrských staveb.
Od IFMA CZ získal ocenění za významný přínos a podporu výuky v oblasti facility managementu a za odbornou publikaci roku.

Tomáš Michna

Tomáš pracuje jako Senior manager Facility and services ve společnosti GasNet s orientací především na řízení procesů. Vedl několik projektů outsourcingu služeb Facility a fleetu a má široké znalosti řízení pronájmu kanceláří a maloobchodní prostor.  Je vedoucím Redakční rady IFMA.

Aleš Pék

Aleš pracuje na pozici vedoucího Technického odboru Univerzity Pardubice od roku 2009. Je absolventem Rekvalifikačního kurzu FM v r. 2011. V roce 2018 získal cenu FM Awards 2018 v kategorii „Osobnost roku v oboru FM“. Je vedoucím odborné Sekce FM konzultantů IFMA CZ. 

Miroslav Pergler

Miroslav má více než 14 let zkušeností v oblasti FM jako projektový manažer, technický ředitel, provozní a FM ředitel a další. V současné době pracuje na pozici FM KAM ve společnosti ISS International Czech Republic se zodpovědností za vybrané globální zakázky.

Jan Talášek

Honza pracuje více než 20 let jako specialista na CAFM systémy a SW podporu Facility managementu a FM služeb. Od roku 2012 primárně pro společnost ATALIAN CZ s.r.o. Vedle specializace na CAFM systémy se také zabývá provozní pasportizací, především pro datové potřeby CAFM systémů a integrací na BIM projekty. Aktivně také působí jako lektor ve vzdělávání SW podpory FM.

Radim Veselý

Radim se již více než 13 let zabývá implementacemi CAFM systému Archibus a je jednatelem a výkonným ředitelem společnosti IKA DATA, s.r.o. Jako analytik FM procesů v klientských firmách tvoří můstek mezi klientem a programátory. Většinu času zastává funkci projektového vedoucího. Je vedoucím odborné sekce IT CAFM.

Dozorčí rada

(4/2022 – 4/2024)

Michal Bavšenkov

Předseda

Vrcholový manager s třicetiletou praxí v oblasti služeb, v komerčních i státních organizacích. Generální ředitel skupiny Fenix International., první generální ředitel České pošty Security, první country president Loomis ČR. Člen legislativní a bezpečnostní sekce Hospodářské komory ČR (předseda pracovní skupiny), viceprezident ČKBS, člen pracovní skupiny 1. náměstka ministra vnitra pro řízení sekce vnitřní bezpečnosti, někdejší člen komise předsedy rady vlády ČR pro HNM.

Jan Pacovský

Aktuálně ředitel divize FM ve společnosti CENTRA, a. s., 14 let zkušeností v oboru FM od manažera klientského servisu, manažera správy budov a majetku, přes manažera FM kontraktů a FM odboru až k dnešnímu řediteli divize.

Tomáš Polák

Strategic Business Director CEE – OKIN FACIITY, a. s. Od roku 2001 je aktivně činný ve facility managementu. V minulosti obdržel od asociace IFMA CZ ocenění za dlouhodobý přínos v oblasti facility managementu. Aktivně se zajímá o nové technologie, řešení a přístupy, a to v oblasti digitalizace, IoT, BIM apod. Od roku 2010 je ve společnosti OKIN FACILITY, a.s. zodpovědný za přípravu strategie, business development a péči o mezinárodní a klíčové klienty. Jedná se zejména o podporu obchodu jak v Čechách, tak na Slovensku, Bulharsku, Rumunsku, Polsku a Ukrajině. Je aktivní i celoevropském sdružení FM poskytovatelů ECS, kde je OKIN FACILITY členem a podílníkem.