Termín: čtvrtek 21. 4. 2022 od 15:00 hodin

Místo konání: OREA Hotel Angelo Praha, Radlická 3216/1g, Praha 5

Program:

1. Slovo prezidenta asociace Jiřího Knapa

2. Organizační záležitosti

3. Zpráva o činnosti, výsledky hospodaření a zpráva Dozorčí rady za r. 2021

4. Rozpočet a plán činnosti pro r. 2022

5. Volba nových členů Dozorčí rady

                             Diskuze a závěr

 

Případné dotazy: M. Machová – 606 302 637 – milena.machova@ifma.cz