Vážení členové profesního sdružení IFMA CZ!

Termín letošního jednání Valné hromady byl stanoven na čtvrtek 15. 4. 2021. 

Vzhledem k tomu, že doba je ještě nestálá, rozhodlo Představenstvo, že  VH bude tentokrát organizována korespondenčně v módu „per rollam“.

Veškeré podklady a dispozice obdržíte 15. 3. 2021, abyste měli dostatek času k jejich zpracování.

Hlavním bodem programu bude volba nových členů Představenstva pro období 2021 – 2023

Seznámeni samozřejmě budete i s finanční situací asociace, plánovanými aktivitami pro letošní rok a s dalšími novinkami.

Případné dotazy: Milena Machová, 606 302 637, milena.machova@ifma.cz