« Back to Glossary Index

Řízený informační proces, kde získáním určitých znalostí, jejich aplikací a následnou zkušeností z této aplikace se organizace „samovzdělává“ a přirozenou cestou (avšak řízenou) se rozvíjí. Pro podporu řízení znalostí je nezřídka používán informační systém.