« Back to Glossary Index

Hardwarové a softwarové prostředky sloužící k zajištění informačních procesů.