« Back to Glossary Index

je proces vytváření a správy dat o budově během celého jejího životního cyklu od fáze projektu po fázi likvidace objektu. Informační model budovy je v podstatě digitální model, který reprezentuje fyzický a funkční objekt s jeho charakteristikami.