« Back to Glossary Index

Profesionální správa různých aktiv jako například cenných papírů (akcie, dluhopisy), nemovitostí s cílem přinést vlastníkům aktiv (investorům) specifické užitky. Investoři mohou být instituce (pojišťovny, penzijní fondy, firmy atd) nebo soukromí investoři (oba typy mohou investovat buď přímo, nebo zprostředkovaně přes instituce kolektivního investování např investiční fondy, burzovně obchodovatelné fondy.