« Back to Glossary Index

Správa určení, zatřídění jednotlivých ploch nemovitostí pro podporu jejich efektivního využití. Nedílnou součástí je přesná adresace všech nákladových položek vztažených vždy na konkrétní plochy a to jak v prostoru tak ve vzájemných souvislostech. Obvykle bývá přímo propojena se správou technologických celků souvisejících s plochami.