Zveme členy sekce na další setkání ve středu 30. 9. 2020 od 14:00 hodin

Program:

1)Úvod

2)Změnila pandemie Covid -19 pohled na důležitost pozice Facility Managera?

3)Energetický management budov a hospodaření s energiemi – řešení, trendy, zkušenosti

4)CAFM systémy a jejich přizpůsobení požadavkům uživatelů

 

Schůzku povede Zdeněk Březina – člen Představenstva IFMA CZ