Organizace v Evropě si začínají uvědomovat, jak důležité je podnikání společensky odpovědným způsobem, začínají proto bedlivě zkoumat dopad jejich zařízení na životní prostředí. Kolem 44% respondentů říká, že jejich budovy mají některé zelené prvky, ale žádnou certifikaci. Respondenti také uvedli, že přes polovinu (49%) jejich pevných odpadů bylo odkloněno ze skládek. Nicméně přes 79% respondentů odpovědělo, že své emise uhlíkových plynů ani svou uhlíkovou stopu žádným způsobem neměří.

Facility Manageři mají možnost převzít hned několik způsobů, kterými podpoří udržitelné snažení svých organizací. V Evropském regionu je nejpoužívanějším nástrojem certifikace ISO 14001 (42% respondentů), po ní následuje certifikace BREEAM a formální měřící a monitorovací procesy (29% respondentů). Třináct procent dotázaných pak neuvedlo, že by využívali jakýchkoliv udržitelných programů.

Úspěšný program udržitelnosti od organizací může vyžadovat určitý finanční závazek. Respondenti byli požádáni, aby uvedli, jaké procento rozpočtu jejich oddělení je v současné době vyčleněno na iniciativy v oblasti udržitelnosti. Většina organizací (38%) vyčleňuje 2 nebo méně procent ročně. 23% organizací pak nemá na programy udržitelnosti vyčleněné žádné finance. Monitorování klíčových ukazatelů výkonu a vliv environmentálních legislativ a právních předpisů napříč Evropou bude v budoucnu důležitým úkolem.

______________________________

IFMA zahájila celosvětové úsilí o šíření údajů o provozu a výkonnosti zařízení. Tento dokument se zaměřuje na udržitelný provoz a postupy údržby a je první ze série tří reportů shrnující výkonnost vybraných budov napříč Evropou. Ačkoliv je velikost vzorku v této pilotní studii malá, obsahuje však ke zvážení několik relevantních zjištění.

Kompletní report referenčních hodnot pro provoz a údržbu v Evropě ke stažení zde: Europe Operations and Maintenance Benchmarks Report – No. 1 – Open Access – Knowledge Library – Knowledge Library (ifma.org)