V návaznosti na nutnost aktualizace a zvýšení úrovně webové stránky asociace Představenstvo IFMA CZ na svém posledním jednání 8. 2. 2021 odsouhlasilo vznik Redakční rady složené ze svých členů.

Ve spolupráci se správcem webu se bude tato skupinka snažit o to, aby stránka pro Vás byla zajímavá, inspirativní, přínosná, poučná a třeba i zábavná.

Ať se práce daří!

O to se budou snažit:

Tomáš Michna, Milena Machová, Zdeněk Březina, Miroslav Pergler, Daniel Rubricius