Náš tým

PŘEDSTAVENSTVO 

pro období 4/2021 – 4/2023

Jiří Knap – prezident

Jiří se ve facility managementu pohybuje déle než 15 let. Vystudoval ČVUT v Praze, faktultu elektronitechnickou obor automatizované systémy řízení. Zabývá se poradenstvím v oblasti FM. Je vedoucím odborné Sekce FM akademiků.

 

Martin Kaleta – viceprezident

Martin vystudoval VŠB, Technickou univerzitu v Ostravě a navázal na ni ČVUT. Oblasti FM se věnuje již od dob svých studií, při kterých se současně pohyboval v prostředí facility managementu a developmentu nákupních center. V posledních letech se také zabývá strategickým směřováním FM a jeho restrukturalizací. Aktuálně zastává pozici ředitele společnosti Arridere s. r. o.

 

Jana Malíková – tajemnice

Jana je jednatelkou společnosti Tafira, s. r. o., v oboru FM pracuje již řadu let. Od počátku své kariéry působí v technických pozicích. Vystudovala obor TZB a posléze rozšířila své vzdělání o autorizaci v oboru Pozemního stavitelství.

 

 

 

 

 

Daniel Rubricius – pokladník

Daniel pracuje jako ředitel útvaru FAM Buildings ve společnosti ČSOB, a. s., má na starosti komplexní FM objektů Skupiny ČSOB včetně Kampusu ČSOB – sídla ústředí v Radlicích . Vystudoval ČVUT, Fakulta stavební, Obor pozemní stavby a Pražskou mezinárodní manažerskou školu při VŠE. Je členem Redakční rady IFMA CZ.

 

Petra Misterková

Petra působí v oblasti FM téměř 10 let, v současné době prostřednictvím své vlastní společnosti VERDERA Consulting s.r.o. posktyuje poradenství v pro oblast Facility managementu, energetiky a smart city služeb. Externě spolupracuje se společností CENTR GROUP – HOLDING s.r.o. a společností OTIS a.s. V roce 2017 získala titul Podnikový právník roku v oblasti občanského práva.

 

 

 

 

 

 

Zdeněk Březina

Zdeněk pracoval ve společnostech působících v oblasti facility managementu a investiční výstavby. Největší část profesního života spojil se společností AmRest, kde vystřídal různé pozice v  FM v ČR i zahraničí. Aktuálně působí na pozici Facility & Asset Management Director pro střední a východní Evropu. Je vedoucím odborné Sekce FM klientů a členem Redakční rady IFMA CZ.

 

 

 

 

 

Milan Hampl

Milan vystudoval ČVUT – Fakultu stavební, kde také 17 let působil. Následovalo založení společnosti IKA DATA, s. r. o.,má za sebou 25 let praxe v oblasti IT technologií, podílel se na zavádění Intenetu v ČR, publikoval v mnoha časopisech. Má odborné znalosti z oblasti stavebnictví, CAD systémů, inteligentních budov, bezpečnosti IT a obecně telekomunikací. Aktuálně ve společnosti IKA GROUP působí jako nezávislý poradce. Je vedoucím odborné Sekce IT CAFM IFMA CZ.

 

Tomáš Michna

Tomáš pracuje jako Senior manager Facility and services ve společnosti GasNet s orientací především na řízení procesů. Vedl několik projektů outsourcingu služeb Facility a fleetu a má široké znalosti řízení pronájmu kanceláří a maloobchodní prostor.  Je vedoucím Redakční rady IFMA.

 

Aleš Pék 

Aleš pracuje na pozici vedoucího Technického odboru Univerzity Pardubice od roku 2009. Je absolventem Rekvalifikačního kurzu FM v r. 2011. V roce 2018 získal cenu FM Awards 2018 v kategorii „Osobnost roku v oboru FM“. Je vedoucím odborné Sekce FM konzultantů IFMA CZ. 

 

Miroslav Pergler

Miroslav má přes 12 let zkušeností v oblasti FM jako projektový manažer, technický ředitel, provozní a FM ředitel a další. V současné době pracuje na pozici FM KAM ve společnosti ISS International Czech Republic se zodpovědností za vybrané globální zakázky.

 

Jiří Porteš 

Jiří zastává pozici generálního ředitele ve společnosti VINCI Facilities Česká republika, s. r. o. V oboru FM působí více než 20 let. Členem Představenstva byl již i v minulosti.

 

 


DOZORČÍ RADA

pro období 4/2022 – 4/2024

 

 

 

Michal Bavšenkov – předseda

Vrcholový manager s třicetiletou praxí v oblasti služeb, v komerčních i státních organizacích. Generální ředitel skupiny Fenix International., první generální ředitel České pošty Security, první country president Loomis ČR. Člen legislativní a bezpečnostní sekce Hospodářské komory ČR (předseda pracovní skupiny), viceprezident ČKBS, člen pracovní skupiny 1. náměstka ministra vnitra pro řízení sekce vnitřní bezpečnosti, někdejší člen komise předsedy rady vlády ČR pro HNM.

 

 

Jan Pacovský

Aktuálně ředitel divize FM ve společnosti CENTRA, a. s., 14 let zkušeností v oboru FM od manažera klientského servisu, manažera správy budov a majetku, přes manažera FM kontraktů a FM odboru až k dnešnímu řediteli divize.

 

    Tomáš Polák

Strategic Business Director CEE – OKIN FACIITY, a. s. Od roku 2001 je aktivně činný ve facility managementu. V minulosti obdržel od asociace IFMA CZ ocenění za dlouhodobý přínos v oblasti facility managementu. Aktivně se zajímá o nové technologie, řešení a přístupy, a to v oblasti digitalizace, IoT, BIM apod. Od roku 2010 je ve společnosti OKIN FACILITY, a.s. zodpovědný za přípravu strategie, business development a péči o mezinárodní a klíčové klienty. Jedná se zejména o podporu obchodu jak v Čechách, tak na Slovensku, Bulharsku, Rumunsku, Polsku a Ukrajině. Je aktivní i celoevropském sdružení FM poskytovatelů ECS, kde je OKIN FACILITY členem a podílníkem.

 

REDAKČNÍ RADA

Tomáš Michna – vedoucí RR

Jakub Bican

Zdeněk Březina

Petra Ducháčková

Tereza Franková

Jiří Knap

Milena Machová

Daniel Rubricius

Radek Váňa

Eva Wernerová

Kamila Zemanová

 

Přihlášení k newsletteru Ifma.cz