IFMA CZ si dovoluje Vás vyzvat k účasti na podpoře iniciativy

Thank your cleaner day Den poděkování našim úklidovým pracovníkům“

 celosvětově konaném dne 20. října 2021, jehož spoluiniciátorem je společnost Kärcher.

     Společenská odpovědnost hraje u společnosti Kärcher již po desetiletí významnou roli, ať už se jedná o sponzorské čištění více než 150 památek po celém světě, podporu SOS Dětských vesniček nebo výstavbu zelených filtračních systémů pro zásobování pitnou vodou v rozvíjejících se a rozvojových zemích. Součástí této tradice je i podpora. „Thank your cleaner day™“, který se v roce 2021 koná již pošesté. Jako spoluiniciátor se společnost Kärcher podílí na veřejné propagaci této akce na mezinárodní úrovni již od prvního ročníku.

O tom, že tato akce je trefou do černého, svědčí stále rostoucí počet účastníků: V roce 2021 se akce účastní již více než 50 zemí – o dvacet více než loni.

Bez ohledu na současnou pandemii jsou čistota a hygiena důležitým pilířem moderní společnosti. Iniciativa „Thank your cleaner day™“ si proto od samého počátku kladla za cíl upozornit na často nedoceňovanou práci úklidových pracovníků.

Za tímto účelem se letos společnost Kärcher Česká republika rozhodla oslovit naši profesní asociaci IFMA CZ, jejíž je partnerem, se žádostí o spolupráci a podporu při poděkování a uznání této profesní skupině.

     Akce proběhne dne 20. října 2021 v sídle českého zastoupení společnosti Kärcher v Modleticích u Prahy od 10:00 do 13:00 hodin.

Na Vaše nejlepší pracovníky čeká poděkování za jejich práci, občerstvení a malé překvapení ve formě dárku.

Tématem letošního „Dne poděkování našim úklidovým pracovníkům“ je čistota v době pandemie. Rádi bychom Vás proto požádali o nominaci Vašeho nejlepšího pracovníka, kterého byste touto formou rádi ocenili za obětavé nasazení a nebojácný přístup při výkonu jeho povolání v nelehkém roce 2020-1.

 Nominace a účast, prosím, potvrďte nejpozději do 8. 10. 2021

na emailovou adresu milena.machova@ifma.cz

Po obdržení nominace Vám zašleme podrobnější organizační pokyny. Doprava z Prahy do Modletic a zpět bude zajištěna.

     Těšíme se na Vaše nominace!