Nová digitální řešení, nové modely designu kanceláří a vyvíjející se koncepce pracovního prostoru po pandemii nemoci COVID-19 jsou výzvou pro roli facility manažera, a to jak nyní, tak i v dohledné budoucnosti. Obrat k hybridní práci změnil facility management možná navždy. Větší flexibilita, a s ní i větší nejistota, není v odvětví, které se opozdilo s přijetím nových technologií a kde byl úspěch definován naší schopností řídit a snižovat náklady, zrovna triviální problém.

V post-pandemickém světě je facility management centrem transformace pracoviště, které se tak má propojit s pracovníky. To přináší příležitosti k vytváření nových pracovních prostředí, jejichž velikost a podoba se může denně měnit. Vytvořit flexibilní pracoviště, které vyhovuje potřebám hybridní pracovní síly, bude výzvou, ale také velkou příležitostí pro facility manažery, která pomůže přilákat do podniku ty správné zaměstnance.

Principem, kterým se designéři řídí již řadu let, je, že „forma následuje funkci“. Stále se však finančně nacházíme v paradoxní situaci, kdy se 90 % všech pracovišť za posledních deset let nezměnilo, a to navzdory technologickému a organizačnímu pokroku. Pandemie nabídla facility managementu nebývalou příležitost převzít vedoucí úlohu v diskusi a v přehodnocení účelu pracoviště. Ukázalo se, že forma skutečně následuje funkci a není to jen příslovím, které hlásají architekti. Tak, jak se mění funkce, měly by se měnit i formy, které je třeba pravidelně analyzovat a přehodnocovat. S ohledem na toto pravidlo je třeba vytvářet efektivní řešení pracovišť pro zaměstnance – včetně práce z domova, která jim umožní odvádět co nejlepší práci v rolích, které zastávají.

Hrozba COVID-19 není zažehnána a my jako facility manažeři musíme zůstat ostražití a flexibilní v přístupu k návratu lidí na pracoviště. Pandemie roli facility managementu zdůraznila, protože ve fázi reakce na tuto krizi, obnovy, a nakonec i v přepracovací fázi, jsme byli v popředí zájmu. Jak zaznělo na jednom ze zasedání IFMA World Workplace: Co s tím hodláte dělat, když už na to máte prostor? To je klíčová otázka, kterou by si měli položit všichni facility manažeři, aby byli schopni nadále ovlivňovat vedení svých společností i po skončení pandemie.

V hodnocení expertů IFMA označilo 249 odborníků za primární změnu v roli facility managera posun od čistě operativní ke strategičtější pozici. Tato změna není jen vhodným vedlejším efektem práce z domova v průběhu COVID-19. Přímo souvisí s hybridním modelem práce a s tím, jak navrhujeme – nebo vlastně redesignujeme – pracoviště, aby sloužilo odlišnému účelu, který bude pravděpodobně více spojen se spoluprací, sociální a kulturní soudržností, učením a přívětivostí – spíše než s výhradním zaměřením na produktivitu, efektivitu a náklady.

Vedle odpovědnosti za práci s více flexibilní a nepředvídatelnou pracovní silou existuje také příležitost těžit z hybridního modelu práce na zásadnější úrovni – možnost řídit vysokou míru flexibility ve smlouvách s dodavateli a subdodavateli.

Aby mohli facility manažeři čelit těmto výzvám, je třeba, aby se důkladně seznámili se zkušenostmi zaměstnanců. To jim poskytne informace pro inovace služeb a zároveň prostor stále vytvářet nákladově efektivnější způsoby práce se strategií pracoviště. Využitím principů a nástrojů pro návrh služeb, jako je mapování cest a osobností, by facility manažeři spolu se svými kolegy z HR týmu měli být schopni rychle se přizpůsobit změnám ve zkušenostech zaměstnanců a rozvíjet personalizovanější interakce v rámci celého poskytování služeb. To si vyžádá vyšší míru přesvědčení a důvěry, což v některých případech bude vyžadovat odlišný přístup k vedení.

IFMA může podpořit vás a vaši organizaci na cestě ke strategičtějšímu a cílevědomějšímu designu pracovišť a služeb – podívejte se na velké množství článků o této problematice ve FMJ i v knihovně Knowledge Library nebo se zapojte do našeho programu Workplace Strategist nabízeného ve spolupráci s komunitou WE.

Pokud jste součástí IFMA, máte otevřenou spoustu příležitostí, které vám umožní kráčet v čele!

PETER ANKERSTJERNE
MBA, COP, IFMA FELLOW