Osobností roku IFMA se letos stal Zdeněk Březina. Porotě se podařilo do poslední chvíle utajit, že cenu získal.  Jaké byly jeho pocity a reakce? A jaký má recept pro ostatní, jak se stát osobností roku?

Zdeněk pracoval řadu let ve společnostech působících v oblasti facility managementu a investiční výstavby. Největší část profesního života spojil se společností AmRest, kde vystřídal různé pozice v FM v ČR i zahraničí. Aktuálně působí na pozici Facility & Asset Management Director pro střední a východní Evropu.

Zdeněk je v našem oboru velmi aktivní, o propagaci facility managementu se zasadil jako vedoucí odborné Sekce FM klientů, je členem Představenstva a Redakční rady IFMA CZ.

Zdeňku, dostal jsi cenu za FM Awards. Porotě se do poslední chvíle podařilo utajit, že jsi cenu získal. Jak byly první pocity, když zaznělo Tvoje jméno?

Zdeněk: Jako člen představenstva IFMA CZ jsem napojen na všechny oficiální komunikační kanály a musím říci, že se nikdo nikde ani náznakem o ceně nezmínil, takže utajení bylo dokonalé. Byl jsem opravdu velmi překvapen, když v souvislosti s FM Awards v kategorii Osobnost roku zaznělo moje jméno. Pravda je, že mi vše došlo až s odstupem.  Odborná porota, která o udělování FM Awards rozhodovala, to asi nevěděla, ale právě letos jsem oslavil 20 let od chvíle, kdy jsem se začal ve společnosti AmRest věnovat facility managementu, a téměř třicet let od chvíle, kdy jsem se poprvé s facility managementem setkal, i když tenkrát se tomu tak neříkalo. Moment, kdy jsem plaketu obdržel, všechno tohle symbolicky propojil a svým způsobem završil. Ocenění si velmi vážím a beru ho jako závazek a výzvu k další práci.

V IFMA CZ už jsi řadu let, co Tě přimělo k tomu se stát členem?

Zdeněk: Do asociace jsem vstoupil, pokud se nemýlím, v roce 2015 proto, abych si zvýšil povědomí o dění v oboru. Chtěl jsem být u zdroje užitečných informací a trendů a setkávat se s lidmi, se kterými mohu diskutovat profesní témata. Když se po těch několika letech ohlédnu, musím konstatovat, že moje očekávání byla splněna. Mám radost z toho, že IFMA CZ jde kupředu zejména v posledních letech. I v těžkých dobách, jako například pandemie Covid 19 nebo současná energetická krize, IFMA CZ nejen funguje a je inspirativním zdrojem mnoha nápadů a užitečných informací. Je to zejména díky svým členům, které spojuje zájem o profesní rozvoj. Oceňuji, že IFMA CZ dokázala zachytit trend vzrůstající důležitosti pozice facility managera napříč všemi oblastmi trhu. Věřím, že to povede k dalšímu nárůstu členské základny.

Jsi vedoucím sekce klientů a musím říct, že je to jedna z nejaktivnějších sekcí. Můžeš nám popsat, jak sekce funguje a jaké přináší výhody pro členy sekce?

Zdeněk: Sekci klientů vedu od září 2020. Scházíme se na čtvrtletní bázi. Kdybych měl charakterizovat sekci klientů jedním slovem, použil bych slovo různorodost, protože naše sekce je opravdu velmi pestrá. Sdružuje facility managery pracující na klientské straně napříč trhem, od státní správy, zdravotnictví, školství přes bankovnictví, distribuční společnosti, telekomunikace, výrobní podniky až po oblast developerských společností a retailu.  Hlavním posláním sekce je vzájemná inspirace, sdílení nápadů, výměna názorů a zkušeností ve facility managementu. Součástí schůzek sekce je vždy řízená diskuse nad aktuálními tématy, často obohacená o přednášky pozvaných hostů – odborníků z různých oblastí. Myslím, že mezi členy naší sekce je velmi oblíbené spojování schůzek s exkurzemi do zajímavých objektů, jimiž nás provázejí jejich tvůrci, často z řad předních architektonických kanceláří nebo přímo facility manageři pracující na daném objektu.

To už jste toho museli projít opravdu hodně. Kde se Ti to nejvíc líbilo?

Zdeněk: Musím říci, že mezi navštívenými objekty nemám jednoznačného favorita, nicméně každá z budov byla něčím zajímavá, výjimečná a originální. Např. budovy ČSOB v pražských Radlicích mě zaujaly nejen střešními zahradami, ale i systémem získávání energie z geotermálních vrtů. V Karlíně jsme navštívili budovu Praga Studios, která je jedním z prvních nositelů certifikátu Well v ČR a exkurzi jsme následně spojili s přednáškou o certifikačních systémech budov.  Velice zajímavá byla i nedávná exkurze do technologického centra UMPRUM v Mikulandské ulici – budovy plné umění, umělců a mnoha specializovaných dílen a ateliérů, kde jsme exkurzi zakončili přednáškou o energeticky úsporných budovách.  Aktuálně se moc těším na exkurzi do nejnovější pražské výstavní síně Kunsthalle, s níž v adventním období zakončíme setkávání sekce klientů pro letošní rok.

Zdeňku, Ty už jsi ve facility managementu aktivní více než 20 let. Jak ses k tomuto oboru dostal?

Zdeněk: V mém případě cesta k facility managementu moc dlouhá nebyla. Již od raného mládí mě zajímaly památky – hrady, zámky, historické domy a města. Měl jsem štěstí, protože jsem po škole do praxe přicházel v 90. letech, kdy po restitucích nemovitého majetku začala v jejich druhé polovině, zejména v centru Prahy, obrovská vlna oprav, rekonstrukcí a hledání nového využití pro mnoho objektů. Tehdy jsem se podílel na několika rekonstrukcích komerčních i rezidenčních objektů v centru Prahy a následně jsem několik let vykonával jejich správu a údržbu. Tehdy jsem poznal, že postavit či zrekonstruovat budovu samo o sobě nestačí. Důležité je se o jakýkoliv objekt kvalitně starat a zabezpečit takové podmínky jeho užívání, včetně služeb nájemcům, aby svému účelu sloužil co nejdéle.

Zalíbilo se mi to a už jsem u toho zůstal. To byly mé začátky ve facility managementu.

Pracuješ na pomezí retailového a restauračního businessu. Jaká je to práce z pohledu facility managementu?  

Zdeněk: Pracuji ve společnosti AmRest, která má ve svém portfoliu téměř 2400 restaurací devíti různých značek ve 23 zemích.  Stojím v čele týmu, který má na starosti oblast facility a property v devíti zemích, kde dohromady provozujeme více než 500 restaurací v různých typech objektů.

Základní principy facility managementu jsou u nás podobné jako jinde, nicméně jsme restaurační společnost, což s sebou nese určitá specifika. Naší hlavní povinností je zajistit kontinuitu provozu při zachování vysokých bezpečnostních a hygienických standardů a také potřebný komfort pro naše hosty a zaměstnance.  Portfolio restaurací a kaváren společnosti AmRest, o něž se starám se svými týmy, se z velké části nachází v pronajatých prostorách. Je vždy otázkou nájemních podmínek, které služby zajišťujeme my v rámci interního facility managementu a které vlastník budovy v rámci služeb nájemcům.

Kromě standardních povinností ve všech oblastech facility managementu jsme také zodpovědní za zajištění odborných oprav, údržby a revizí kuchyňských zařízení a technologií v našich restauracích, což vyžaduje specifické znalosti nejen v technické oblasti, ale i důkladnou znalost provozních standardů jednotlivých značek a hygienických předpisů platných v dané zemi, či regionu. Zajistit vše v požadované kvalitě je velká výzva i pro zkušený tým. Jsem rád, že se nám to dlouhodobě daří.

To zní jako poměrně náročná práce. Co Tě na práci nejvíc baví?

Zdeněk: Vždy, když se mě někdo zeptá, jak bych stručně vysvětlil, co je facility management, vypůjčuji si sportovní terminologii a odpovídám, že facility management je takový desetiboj.  Podobně jako v desetiboji i ve facility managmentu platí, že pokud jste dobří pouze v jedné disciplíně, nemáte šanci uspět. A to je právě to, co mě na facility managementu baví – přesah do mnoha oblastí a umění vše nakombinovat tak, abych uspěl.  Jednou činností můžete „odpočívat“ od jiné, ale všechny přitom směřují ke stejnému cíli, jímž je spokojenost lidí, kteří dané budovy užívají, v mém případě spokojenost našich hostů a zaměstnanců.

A je něco, co Tě na práci vyloženě nebaví?

Zdeněk: Možná je to překvapivá odpověď, ale opravdu nemám nic, co by mě vyloženě nebavilo. Ano, některé oblasti mám raději než jiné, ale i u těch méně oblíbených vím, že jsou potřeba k tomu, aby vše dokonale fungovalo a tím pádem mě vlastně baví.

Kam myslíš, že kráčí Facility management? Jaká jsou hlavní témata, která řeší nebo by měl řešit?

Zdeněk: Dnešní doba dokazuje, že facility manager je doslova novodobým čarodějem, který se ve svěřeném portfoliu budov dokáže účinně postavit takovým negativním silám a hrozbám, jako byla nedávná pandemie Covid-19 nebo současná energetická krize. Myslím si proto, že není daleko doba, kdy celospolečenská prestiž profese facility managera i poptávka po ní začne výrazně stoupat.

Pokud jde o hlavní témata facility managementu, řekl bych, že bude čím dál více „data driven“ disciplínou, v rámci které budou akcentována témata související s udržitelností a se vším, co se skrývá za zkratkou ESG, jako např. úsporné budovy, hospodaření s energiemi, řešení odpadů, uhlíková stopa, omezování rizik. Rozhodně nezmizí tlak ze strany vedení firem na finanční úspory ve FM oblasti.  Věřím, že se z facility managementu nikdy nevytratí důvod, proč kdysi vznikl, tedy lidé a jejich potřeby.

A pro budoucí osobnosti? Máš pro ně nějaký recept, jak dostat cenu Osobnost roku?

Zdeněk: Určitě mohu doporučit první krok, který je velmi důležitý – pracovat ve facility managementu. Pak už je to na odborné porotě 😊