Ve středu 19. května se podruhé v tomto roce uskutečnilo setkání IFMA CZ – Sekce klientů, zároveň šlo o jubilejní patnácté setkání od založení sekce. Vzhledem k okolnostem proběhlo stále ještě virtuálně. Ústřední téma setkání „Návrat do kanceláří, obchodů a provozoven“ plně korespondovalo se současnou situací postupného rozvolňování protipandemických opatření.  Ač každý z účastníků diskuse reprezentoval společnost s jiným oborem činnosti, strukturou, počtem zaměstnanců i sítí poboček, způsob užívání kanceláří v nejbližší budoucnosti byl společným jmenovatelem pro všechny zúčastněné.

Shoda velkých hráčů

Pokud jde o návrat do kanceláří, volí společnost ČEZ velmi opatrný, plně decentralizovaný postup. „Je vždy na rozhodnutí vedoucího pracoviště, kdy a za jakých podmínek se mohou zaměstnanci do kanceláří vrátit“, říká Daniel Pospíšil, ředitel úseku Nemovitosti a Služby – ČEZ, a. s. Stejně opatrný přístup k rozvolňování má i druhá energetická firma v naší diskusi GasNet, největší distributor plynu v ČR, který ústy Tomáše Michny, Facility and Car fleet managera, dodává: „S rozvolňováním nespěcháme. Pro návrat do kanceláří volíme cestu spíše menších pracovních skupin“. Obě energetické firmy se shodují i v možnosti zachování home office, jako standardního způsobu práce.

Naplňování vize

ČSOB ve svých nových administrativních budovách postupuje plně v souladu s vizí, kterou uplatňovala již dlouho před pandemií – nabídnout zaměstnancům kromě kancelářské klasiky i velké množství alternativních ploch, tak aby si každý mohl vybrat místo a způsob práce, který mu vyhovuje, včetně home office. „Lidé jsou nejproduktivnější, když pracují kde chtějí a kdy chtějí. Spokojený člověk = Produktivní člověk“, uvádí Zora Křičková, Facility manager ČSOB a dodává „Flexibilita je patrná i u klientů banky, stále více jich dává přednost moderním digitálním technologiím. Tomuto trendu vycházíme vstříc i na našich pobočkách“

Světlo na konci tunelu

Moderní technologie a nejrůznější aplikace objednávání a dovozu jídla si osvojili také zákazníci restaurací. Vnitřní prostory stále zůstávají zavřené, nicméně i zde probíhají přípravy na plný provoz, předznamenaný otevřením zahrádek. „Otevření zahrádek je pro nás světlem na konci tunelu, doufáme, že plné otevření restaurací bude brzy následovat. Pokud jde o návrat do kanceláři, nespěcháme. I nadále volíme kombinaci s home office“ shrnuje za společnost AmRest, provozovatele restaurací KFC, Burger King, Pizza Hut a kaváren Starbucks, Zdeněk Březina, Facility and Property Director pro střední a východní Evropu.

Budoucnost je flexibilní

Účastníci diskuse se shodli, že trendem nejbližší budoucnosti práce v kancelářích bude prostorová i časová flexibilita, což patrně povede ke snížení celkové kancelářské plochy využívané jednotlivými společnostmi.  Část tradičně pojatých kancelářských ploch ustoupí alternativním řešením s cílem vytvořit pestré, příjemné a inspirativní prostředí pro zaměstnance.

Vnitřní prostředí

Druhou část schůzky vyplnilo téma  „Výrobky a technologie zvyšující hygienické standardy vnitřních prostorů“. O úvod se postaral Tibor Stroh, zástupce společnosti A-Z klima, který prezentoval novinky z oblasti vzduchotechniky, jimiž tento obor reaguje na zvýšenou poptávku po dezinfekci vzduchu ve vnitřních prostorách. V následné diskusi sdíleli účastníci dosavadní zkušenosti s novými technologiemi pro vnitřní prostory, jako např. ozonizace, antibakteriální fólie, či nanokrystalické nátěry stěn a stropů.

 

Tolik z naší Sekce FM klientů IFMA CZ. Doufáme, že na příštím setkání v září 2021 se všichni uvidíme osobně – pokud chcete přijít, sledujte naše akce, staňte se členy nebo nám prostě jenom napište na milena.machova@ifma.cz