Ing. Ondřej Štrup, IFMA Fellow

Od počátku století se zabývám systémem řízení facility managementu. Původním povoláním statik projektant, později prodejce CAD systémů pro stavební projekci (Nemetschek). V roce 2000 jsem inicioval založení pobočky IFMA CZ a dlouhou dobu jsem aktivně participoval v jejím řízení. V současnosti jsem členem širšího vedení FMCC (mezinárodní sekce FM poradců při IFMA). Současně zastupuji ČR v rámci technické komise ISO TC 267, jsem členem jejích strategických sekcí pro obsah a popularizaci ISO 41000 (AG1 a AG2). V rámci poradenství jsem připravoval implementace integrovaných FM (Hlavní nádraží Praha, Česká pošta, RWE, Siemens, bytové komplexy atd.), připravoval dislokaci či stěhování (ČEZ, Plzeňský Prazdroj) a různé drobné optimalizace FM služeb v organizacích.
Založil jsem vzdělávací společnost FM Institute a od roku 2008 jsem garantem rekvalifikace facility manažerů akreditovaným MŠMT. V roce 2022 bylo certifikováno přes 500 odborníků. Současně působím jako externí učitel na ČVUT FSv.

Oblasti konzultační činnosti:

Příprava implementace facility managementu do společností
Příprava výběrových řízení na FM poskytovatele
Optimalizace řízení FM, nastavení strategie FM, vzdělávání pracovníků

Reference: NKU, Ministerstvo kultury, Siemans RES, RWE, Grandi Stazioni ČR (Hlavní nádraží Praha), Česká pošta, Unipetrol RPA, Plzeňský Prazdroj, Národná Banka Slovenska, Arendon,Vodafone, Slovenské elektrárne, Východoslovenské elektrárne …