Z udržitelnosti se stává korporátní poslání – zaměstnavatelé i jejich zaměstnanci chtějí věřit, že každý jejich krok je environmentálně správný. Výsledkem jsou nové náročné výzvy pro naše Facility Managery – zvlášť pokud jde o nábytek. Nákladné pořizování, zdlouhavá produkce, drahé a logisticky náročné doručení, konstantní a přísné čistící procedury éry COVID-19, které ústí v rapidní zastarávání nábytku, jsou postrachy práce Facility Managera. I přes její náročnost, se metoda znovu-využívání a obnovování nábytku stala preferovanou praxí. Zvažme nastavení dvou cílů: 20 % obnoveného nábytku při každém stěhování, či reorganizaci a 80 % obnoveného nábytku při každé aktualizaci vybavení.

Klíčem je „Znovu“

Se znovuprobuzením kanceláří k životu se na tento pracovní prostor kladou nové nároky od top-managementu i od řadových zaměstnanců. Chtějí vše. Očekávají nové udržitelné přístupy. Dodržování napjatých rozpočtů. Prostor pro bezpečnou spolupráci – a kontrastně také distancování. Charakter domova s kolegialitou sdíleného prostoru. Pohodlný čalouněný nábytek, který lze čistit a desinfikovat na pravidelné bázi.

Poskytovatelé Facility Managementu se těchto požadavků, jako jedni z nejvíce inovativních a známých značek na poli udržitelnosti, zhostili svižným tempem. Vytvářejí scénáře typu „win-win“, pomocí znovuvyužití a repasování starého nábytku, díky tomu se z nich – a jejich organizací – stávají super-hrdinové udržitelnosti.

Odpověď na tyto nové výzvy se, alespoň z části, skrývá v obnově, repasování, přečalounění a renovaci nábytku. Díky adoptování mind-setu „znovu“, mohou Facility Manageři pomoci své společnosti dosáhnout jejich cílů společenské korporátní odpovědnosti, splnit očekávání zaměstnanců, dodržovat designové standardy a ve většině případů ušetřit čas i náklady. Organizace se zavazují k obnově nábytku a zabraňují tak, aby končil na skládkách. Díky novým zdrojům se tento proces stává snazším a rychlejším.

Chladná, krutá, kypějící realita

Facility Manageři se sjednocují ve svých deklaracích osobního závazku šetrnosti k životnímu prostředí. Kvanta komerčního nábytku a odpadu jsou však těžko zvladatelná. Zakladatel společnosti Clear-Office Brandi Susewitz říká, „Pouze jednomu procentu kancelářského nábytku se dostane druhého života.“

 • 9,8 miliónů tun nábytku skončilo ve Spojených Státech v roce 2017 na skládce – to je skoro dvojnásobné množství oproti roku 1990 a téměř pětinásobek oproti roku 1960
 • 70–80 % vyrobeného nábytku končí na skládce
 • V roce 2017 se prodal nábytek z druhé ruky v hodnotě 9,9 miliard dolarů, nového nábytku se pak prodalo v hodnotě 480 miliard dolarů
 • Skládky pevného odpadu jsou třetím největším zdrojem uměle tvořených emisí metanu ve Spojených Státech
 • Dva milióny tun nábytku je ve Spojených Státech ročně spáleno za účelem energií, toto množství do ovzduší vypouští značné množství oxidu uhličitého (CO2) a dusíku (N2)
 • Odpadní nábytek má přímý vliv na klimatickou změnu, skládky, na kterých se rozkládá organický materiál jako například jídlo, dřevo a látky vypouští do ovzduší metan, nábytek množství těchto emisí značně zvyšuje

 

Mnoho výzev, mnoho možností

Obnova existujícího nábytku v komerčním prostředí je náročná záležitost. Některé z těchto výzev jsou dlouhodobé, ale jak se pandemická situace vyvíjí a s ní i naše pracovní prostory, objevují se s tímto vývojem i nové problémy.

Poptávka po designu

Designéři většinou chtějí být novátorští a inovativní. Uživatelé, kteří jsou ovlivněni výsledky stěhování, aktualizací a obnovování nábytku, naopak hledají „současné“. Designér může sklouznout k trvání na zbrusu novém a vyžívat se v možnosti aplikovat všechny nejnovější trendy a materiály do svých kolekcí. Avšak renovace designu a modelu již existujícího nábytku nabízí nové způsoby, jak se kreativně projevit a vytvořit tak inovativní a vizuálně silný zážitek. Facility Manageři by měli klást důraz na své designéry a dodavatele nábytku, aby byli od začátku kreativní a začlenili do svých projektů alespoň část přečalouněného, renovovaného, nebo znovupoužitého nábytku. Znovu připomínáme dva cíle: 20 % obnoveného nábytku při každém stěhování, či reorganizaci a 80 % obnoveného nábytku při každé aktualizaci vybavení.

Krátkozrakost peněz

Ale nakonec je vše o penězích. Rozpočty si žádají nízké náklady a cenové zhodnocení se kouká spíše na cenu pořizovací než na náklady během životního cyklu. Prodlužování životního cyklu – jako již několikrát zmiňované přečalounění – se zřídka bere v potaz při determinaci časového okénka amortizace. Zrovna tak dopady na životní prostředí a reputaci společnosti nejsou často zvažovanými faktory. Kupříkladu vyrobení a doručení jednoho kusu nábytku vypustí do ovzduší až 90 kg uhlíku, to je stejné množství, které se uvolní za hodinový let Boeingu 747. Níže infografika od společnosti Kay Chesterfield Inc., která se touto problematikou zabývá.

Logistika a kolony dřeva

Běžný předsudek dnešní doby spočívá v tom, že je zkrátka jednodušší kupovat nové – podat objednávku a naplnit popelnici. Jedna ze světlých stránek pandemie je, že se logistika a čas na obnovu a přečalounění              nábytku stali snazší a zvladatelnou záležitostí, oproti tomu dodávají někteří dodavatelé nové objednávky v časovém rozmezí šesti až osmi měsíců. Dodavatelé přečalouňujících služeb (chcete-li obnovovatelé) pomáhají zprostředkovat a řídit projekty na obnovu a přečalounění nábytku od začátku do konce. Zdrojů na takovouto obnovu a přečalounění nábytku je na trhu mnoho, díky tomu je snadné tyto projekty provádět lokálně a minimalizovat tak ztrátový čas. Logistika a doručující časy – a jejich značná uhlíková stopa – by měli být něčím, co se důkladně zvažuje.

Korporátní zmatenost

Cíle na udržitelnost a šetrnost k životnímu prostředí mnoha společností leckdy nezachází do dostatečné hloubky, aby byl nábytek jejich součástí. Žádný manager CSR ani FM, by nikdy neprohlásil, že je proti šetrnosti k životnímu prostředí, většina z nich vehementně tvrdí, že jsou zelenými šampióny. Korporátní cíle na šetrnost, by se proto měli rozšířit a zahrnovat i nábytkové vybavení, tyto cíle by také měli být měřitelné a porovnatelné (např. 20 % obnoveného nábytku při každém stěhování, či reorganizaci a 80 % obnoveného nábytku při každé aktualizaci vybavení). Nastavení standardů obnovy nábytku od vrchních příček managementu by poskytlo Facility Managerům nejen nové faktory k uvážení během plánovací fáze, ale také podporu k nastavení a dodržování udržitelných cílů.

Ekologické vzdělávání

Porozumění cirkulární ekonomiky je – zvláště v záležitostech nábytku – velice náročné. S tolika různorodými styly, materiály, zdroji, výrobními procesy, způsoby čištění a požadavky na odolnost se pochopení jednoho kusu nábytku jeví jako nadlidský úkol na chápání i porovnávání. Nové zdroje se však vyvíjejí a jsou na cestě.

Pandemický tlak

Poskytovatelé Facility Managementu čelí dramatickému nárustu očekávání během, i po pandemii. Jaké jsou způsoby, kterými dostaneme zaměstnance zpět do kanceláří tak, aby jim za to každodenní cesta stála? Nalezení rovnováhy mezi distancováním a kooperací v kancelářích je delikátní záležitost a měli bychom ji mimo jiné podřídit i plány na jejich vybavení. V udržení této rovnováhy nám mohou „obnovovatelé“ pomoci například používáním látek a švů designovaných k ustání přísných čistících procedur.

Nároky na zdraví

Zajištění čistoty všech povrchů, včetně látek, bude pro poskytovatele Facility Managementu i nábytek výzvou. Čistící prostředky vyvinuté na potlačení virusu nemusejí být tak šetrné k povrchu ani látkám, jako původně specifikované prostředky.

Neviditelný proud odpadu

Co se děje s nábytkem po konci jeho životnosti vždy bylo neviditelné, nebo v lepším případě popiratelné. Alternativ pro smetiště je málo a špatně se hledají. Spoustu prodejen nábytku z druhé ruky, nebo charit bylo během pandemie mimo provoz. Pravdou je, že jakmile židle, pohovka či stolek sejdou z nákladové rampy, sejdou i z mysli.

Ve srovnání s nábytkem na jedno použití vyžaduje přečalounění mnohem méně transportace i výroby, produkuje tak mnohem méně emisí. Studie Carbon Footprint Analysis od společnosti Carbon Footprint Ltd. Například zjistila, že obnovení nábytku sta hotelových pokojů vyprodukovalo 1,245 tun oxidu uhličitého, ve srovnání s tím kompletní výměna nábytku vyprodukovala 125,33 tun emisí.

Co mohou poskytovatelé Facility Managementu dělat?

Nikdo se nesnaží naznačit, že tento problém mají poskytovatelé FM zvládat sami. Naše společnosti jsou však ve skvělé pozici situaci významně ovlivňovat. Pokud se tyto cíle udržitelného nábytku rozšíří na průmyslovou úroveň, tak budou mít poskytovatelé Facility Managementu možnost vést úsilí o redukování toku odpadu.

 • Za každé stěhování, výměnu, nebo reorganizaci obnovit alespoň 10 až 20 % nábytku.
 • Při aktualizaci nábytku během pěti až sedmi let přečalounit či obnovit alespoň 80 % nábytku.

Poskytovatelé však nemusí skončit u stanovování cílů. Mohou spolupracovat napříč společnostmi a průmysly. Sdílet zdroje a osvědčené postupy. Apelovat na vrchních příčkách managementu a předvést, jak tyto závazky ovlivňují časové rozvrhy, rozpočty, nadšení a spokojenost zaměstnanců, a především se dramaticky projevují na korporátní finanční a sociální reputaci.

Poskytovatelé Facility Managementu by také měli zvážit informování zaměstnanců o dopadu obnovitelného nábytku na životní prostředí – věc, kterou téměř 80 % mladých zaměstnanců zajímá – to může ústit ve zvýšení zaměstnanecké loajality. Edukací jednotlivých složek a prezentování nejen výsledků projektů udržitelného nábytku, ale i jejich dopadu na množství odpadu, obchod a životní prostředí si poskytovatelé Facility Managementu vybudují hodnoty a ocenění pro jejich úsilí.

Užitečné zdroje

Poskytovatelé Facility Managementu by měli navázat úzkou spolupráci se svými dodavateli jako se silným nápomocným zdrojem na zahrnutí obnoveného nábytku do jejich inventáře. Společně dosáhnou na nové nástroje, certifikace, standardy a zdroje kvantifikovaných a porovnatelných dat na jejichž základě mohou činit informovaná rozhodnutí. Certifikace LEED už existuje, společně s Well Health-Safety osvědčením zvyšuje důvěru v prostory orientované na zdraví, několik dalších nástrojů poskytují tyto zdroje:

 • The Plastic Industry Association – certifikace Resin Identification Code (RIC) identifikuje specifický druh pryskyřice užité v plastových výrobcích
 • National Upholstery Association – org
 • The REMADE Institute – organizace na výzkum, vývoj a investice do eliminování, nebo potlačení bariér zabraňující větší materiální recyklaci
 • The Office Furniture Recyclers Forum (OFRF) – obchodní asociace zaměřená na recyklaci a obnovu kancelářského nábytku sponzorovaná společností Office Furniture Dealers Alliance of The Bussines Products Industry

Dalším novým nástrojem je deklarace Environmental Product Declaration (EPF), která je založená na standardech nastavených Mezinárodní organizací pro normalizaci (ISO), které jsou transparentní a objektivní v komunikaci složení jednotlivých produktů a jejich dopadu na životní prostředí během celé jeho životnosti. Ověřená EPD může sbírat body pro získání LEED V4 a dalších systémů pro hodnocení šetrnosti budov. EPD umožňuje srovnání mezi produkty, které plní stejnou funkci. Společnosti implementují EPD a demonstrují tak jejich zelené cíle a závazky k udržitelnosti.

 

Super-schopnost obnovy nábytku

Spidermanův Strýček Ben jednou moudře sdělil Peterovi, „S velkou mocí přichází velká zodpovědnost.“ Poskytovatelé Facility Managementu mají v rámci svých možností se této velké zodpovědnosti chopit. Spolupráce napříč průmysly za účelem odstranění bariéry udržitelnému nábytku a zlepšení reputace i morálky, oslava designu, úspora času a peněz – a zároveň se stát lepšími občany naší planety – to vše je na dosah.

Klíčové oblasti, na které soustředit úsilí:

Nastavení cílů

Záměrné volení obnovy, renovace a přečalounění nábytku – jako začátek ze 20 % při stěhování, reorganizaci a výměně a z 80 % při aktualizaci na konci životnosti. Považování obnovitelného nábytku za řešení a zdroj pro splnění cílů udržitelnosti. Spojení sil s managery udržitelnosti pro nastavení cílů a měření jejich plnění. Sdílení těchto čísel a jejich aplikace na korporátní zelené cíle. Zprávy o snížení emisí skleníkových plynů budou považovány za hrdinské.

Rozvržení a plánování

Řízení celého inventáře portfolia nábytku vyžaduje dlouhodobé plánování a přípravu. Plánování na konec použitelnosti kusu nábytku se vyplácí po celou dobu jeho životnosti. Testujme látky na odolnost před tím, než je objednáme. Látky by měly zvládnout užití i zneužití. Většina komerčního nábytku je luxusní, plánovaní na konec jeho použitelnosti nám dovolí jeho životnost až zdvojnásobit a amortizovat jeho hodnotu po více jak dekádu. K prodloužené životnosti přispěje i pravidelná údržba a hloubkové čistění.

Rozpočet

Cenu nábytku dlouze zvažte. Neomezujte rozpočet na pořizovací cenu. Pochopme veškerý jeho náklad – od pořízení, po údržbu a sanitaci, až po obnovu a odstranění. Alespoň zvažme jeho neuchopitelné hodnoty, stejně jako obnovu a recyklaci materiálů, které mají vliv na morálku a reputaci společnosti.

Inventura, dokumentace a trasování

Inventura portfolia nábytku. Nastavte dohledatelný systém pomocí čárových kódů či štítků. Použijte tuto databázi k pochopení výkonu a potřeby každého kusu ve Vašem inventáři. Uvědomte si jejich náchylnosti k poškození a čistícím procedurám. Použijte tyto data na nastavení protokolů čištění a oprav. Vymezte časová okna obnovy v rámci konce životnosti nábytku – to povede k jeho darování, prodeji či recyklaci. Použijte informace o jeho uhlíkové stopě k hlubšímu pochopení jeho hodnoty a ceny – Poskytovatelé pak mohou tuto hodnotu obhájit a maximalizovat po celou dobu životnosti.

Komunikace

Poskytovatelé Facility Managementu mají skvělou příležitost komunikovat hodnotu obnovitelného nábytku. Využít pomoci od spojenců v oblasti udržitelnosti. Pokud je vyšší management skeptický, demonstrujme peněžní a časovou úsporu a prezentujme větší neuchopitelné hodnoty. Vytvořme příběh pro meziroční report udržitelnosti, který dokumentuje úspory na čase, nákladech a odpadním materiálu. Oslavujme vítězství se zaměstnanci. Využijme intranety, newslettery a nástěnky pro vyprávění tohoto příběhu. Ucházejme se o granty a ocenění udržitelnosti. Vytvořme štítek, kterým označíme nově obnovený nábytek v místnosti. Buďme pyšní na náš závazek k obnovitelnému nábytku.

Zvládání tlaku

Závazek k obnovitelnému nábytku nemusí být populárním rozhodnutím – zvlášť v některých kruzích. Zejména ze začátku jsou poskytovatelé Facility Managementu nuceni svůj postoj obhajovat. Osvojme si racionalitu. Shromážděme naše spojence pro podporu udržitelného závazku. Využijme fakta a měření na jeho obhajobu. I naši rivalové rychle uvidí jeho hodnotu. Závazek 20/80 procent obnovitelného a udržitelného nábytku není lehkou cestou, ale skýtá mnoho benefitů. Ačkoliv zde vždy budou odpůrci, budou zde i spojenci, zvláště pokud porozumí skutečnostem. Tyto fakta udělají z poskytovatelů Facility Managementu super-hrdiny.

 

Z článku Renewable furniture FM’s hidden superpowr, Kriss Kokoefer (FMJ IFMA, November/December 2021), přeložil David Domalíp