Časy se mění a pracoviště také. Generační obměna a společenské změny jsou hlavními důvody ke vzniku nového pracovního prostředí. Pracovní síla je možná více než kdy jindy v historii silou multigenerační. Starší občané pracují déle a mladí nastupují do pracovního procesu dříve, a tak je široká škála věkových skupin, životních a pracovních stylů pospolu na jednom místě. Z pracoviště se stává příslovečný hrnec polévky, do kterého je vhozeno mnoho unikátních ingrediencí (lidí), ty jsou spojeny hrncem (svým prostředím) a zpevněny jíškou (svou organizací). Vše se tak spojí v jeden výjimečný produkt, který dovoluje každé ingredienci si zachovat něco ze své jedinečnosti.

Design pracoviště minulosti

Abychom lepé porozuměli budoucnosti je dobré se podívat na minulost, která nám nabízí vztažný bod. Design kancelářského prostředí se vyvíjel několik posledních desetiletí.

Na začátku dvacátého století byly obří komerční budovy a mrakodrapy navrženy se směsí soukromých kanceláří pro management a společných kancelářských buněk pro zaměstnance. Tento design pracoviště se vydržel používat 60 let.

  • V pozdních šedesátých letech konečně došlo ke změně a posunu k alternativním pracovním prostorům pro zaměstnance. Vynález systému panelového nábytku vedl ke zvýšené svobodě pohybu a větší úrovni soukromí při práci. Tento způsob se používal dalších 20 let.
  • Ke konci osmdesátých let byla vynalezena tzv. farma kójí. Každý zaměstnanec měl prostor, vymezený vysokými přepážkami ze tří stran. Uzavřené kanceláře se situovali po obvodu budov. I tento design se používal 20 let.
  • Na přelomu století se volalo po poskytování pracovníkům více přirozeného světla. Soukromé kanceláře se přesunuli od obvodových stěn do interiéru a pracovní stanice na jejich místo. Tento design pracovního prostředí se užívá již přes 20 let a je stále relevantním.
  • Od roku 2010 se s technologickým pokrokem zvýšila mobilita pracovníků. Vysoké přepážky zmizeli, odpočinková místa se stala běžnými a kanceláře se staly otevřenějším, flexibilním a plynulým prostorem. Tento design pracoviště se dodnes uplatňuje.

 

Takže, co nás čeká ve dvacátých letech 21. století a v budoucnu?

Design pracoviště budoucnosti

V dnešním kancelářském prostředí je flexibilita stěžejní. Prostory musí být obratné a schopné efektivní a účinné transformace k naplnění jedinečných potřeb společnosti v jakýkoliv den. Flexibilita udržuje prostor relevantní a relevance je nutná k odolání zkoušce času.

Vliv pandemie na pracoviště

Od roku 2020 se společnosti učí novým způsobům práce

Pandemie přinutila více lidí k práci vzdálené. Pro tento druh práce je třeba adekvátních technologií. Tato skutečnost s sebou přinesla nový element, který dříve nebyl nutností. Společnosti a pracovníci se však v průběhu pandemie stávali zdatnějšími v užívání technologií. Software podporující video-konference se z mimozemského konceptu stal nezbytností. Všichni jsme se přizpůsobili.

Návrat zaměstnanců do kanceláří se většinou prováděl částečně, když byla část zaměstnanců v kanceláři, pracovala jiná část zaměstnanců vzdáleně. Jiní zaměstnanci v režimu práce z domova zůstali a kancelář navštěvují pouze občasně. Z nutnosti tak vznikla forma hybridní práce. S tímto novým způsobem práce se z kancelářských prostorů stali prostory sdílené, spíše než vlastní. Místo svých vlastní pracovních stolů a kanceláří, mají zaměstnanci tyto prostory přiřazené dle časového rozvrhu, což nesmírně zvyšuje efektivitu kancelářské práce. Díky tomu je také potřeba méně pracovního prostoru.

S úsvitem hybridní a vzdálené práce si jak zaměstnavatelé, tak zaměstnanci uvědomili, že pokud je mezi pracovišti potřeba větší vzdálenosti, tak je možné počet těchto pracovišť redukovat. Lidé, kteří pracují hybridně a nejsou tak v kanceláři ze sta procent, nepotřebují tolik pracovní plochy jako lidé pracující v kanceláři na plný úvazek. Hybridní pracovníci také nemusí nutně mít svou vlastní kancelář, nebo stůl. Místo toho mohou být tyto místa využívána ostatními v závislosti na pracovním rozvrhu, to však vyžaduje intenzivní plánování v zájmu uživatelského fungování. Facility manageři začali ve větší míře využívat rozvrhové programy, aplikace a zařízení, aby se tomuto novému způsobu práce přizpůsobili.

Díky multigeneračnímu rozměru dnešního pracoviště musí prostory naplnit několik odlišujících se potřeb, od starší generace, která preferuje práci v uzavřené kanceláři, po tu mladou, které vyhovuje práce u kavárenského stolku. Způsobem, jakým lze tyto potřeby zajistit, je nabízet možnosti.

Nabídka pestré palety prostorů poskytuje zaměstnancům možnost výběru lokace svého pracoviště: uzavřená místnost, otevřený prostor open-space kanceláře, společenské prostory, pracovní kavárny, nebo venkovní terasa. Nabídnutí možností a nechat zaměstnanci možnost volby, je pro něj cenným benefitem.

Paleta možností držení těla je dalším ze způsobů, jak pracovníkům nabídnout možnost volby. Zvolit si, zda u práce budete stát, sedět, chodit, nebo se povalovat má velký vliv na zaměstnaneckou spokojenost.

Na co se ptají lidé

Wellness

Dle studie State of the American Workplace (2017) společnosti Gallup chce až 87 % pracovníků zdravější možnosti na pracovišti. K tomu by dalších 93 % pracovníků setrvalo v jednom zaměstnání déle, pokud by jim byly tyto možnosti nabídnuty. Pracovní pohodlí je trendem v několika odvětvích ať už v architektuře, interiérovém designu, nebo lidských zdrojích. To, co udělala certifikace LEED pro stavbu budov, dělá standard WELL Building Standard pro jejich uživatele. Výzkum ukázal, že lidé, kteří pracují v budovách propagujících zdraví a pohodlí jsou šťastnější a produktivnější. WELL Building Standard je založen na sedmi konceptech, které jsou pro zdraví a pohodlí klíčové: vzduch, voda, výživa, světlo, fitness, komfort a myšlení. Navrhování prostorů, které se těmito koncepty řídí, nabízí zlepšené zdravotní podmínky, zaměstnaneckou spokojenost a jejich setrvání v zaměstnání.

Volba & kontrola

Zaměstnanci se v dnešní době už nespokojí s přiděleným stolem a pracovním prostorem. Chtějí možnost volby a kontroly, což zahrnuje schopnost zvolit si kde a jak budou pracovat. To ale neznamená, že zaměstnavatel musí nabízet nekonečné možnosti. Zaměstnavatel by měl být kurátorem omezeného počtu vhodných možností, ze kterých si zaměstnanec může vybrat. I když malá, může jakákoliv možnost volby ujít velkou cestu v honbě za tvorbou pozitivního pracovního prostředí. Klíčovým aspektem volby a kontroly je flexibilita.

Technologie

Pandemie demonstrovala, že technologie jsou klíčem komunikace, nezávisle na vzdálenosti; mohou lidé efektivně pracovat s ostatními z jiných měst, krajů i zemí. Hranice vzdálenosti byly zbořeny. Mít pracoviště s adekvátními technologiemi je v dnešním prostředí klíčové. Držení kroku s rapidně se vyvíjejícími technologickými změnami může být náročně. Je však nezbytné naším zaměstnancům poskytnout digitálně propojené pracoviště. Pracovníci očekávají, že jsou technologie snadno dostupné. Očekávají, že jsou intuitivní a připravené k použití.

S časy se mění i pracoviště. Spousta faktorů pracovní prostor ovlivňuje a žene ho kupředu, ať už je to generační obměna, nebo společenské změny. Facility manageři vyzbrojeni chápáním multigenerační pracovní síly a znalostmi designu minulosti, mohou dělat ohledně budoucnosti designu pracovního prostoru informovaná rozhodnutí – budoucnosti, která zahrnuje nový přístup k hybridní práci, dostatek flexibility, prostory propagující pohodlí, možnost volby a kontroly pro zaměstnance a dostatek přístupu k technologiím. Ať už jsme připraveni nebo ne, nelze se ohlížet.

Z článku No Looking Back: The New Design of the Workplace, Mary Mowand Guiteau (FMJ IFMA March/April 2022), přeložil David Domalíp