Členové asociace IFMA CZ navštívili výjimečnou galerii Kunsthalle, která je známá svými rozmanitými výstavami uměleckých děl a zajímavými kulturními akcemi. Jedinečná je i svým neobvyklým architektonickým stylem, o kterém se už psalo na webu archizoom. Během prohlídky jsme se obohatili nejen duchovně, ale také zažili napínavou chvíli, kdy během návštěvy došlo k požárnímu poplachu. Celkově to byla nezapomenutelná zkušenost, jež ukázala, že návštěva galerie může být i pro lidi z oboru opravdovým kulturním zážitkem, ale i dobrodružstvím.

Mnoho důvodu k obdivu

Kunsthalle Praha – tak zní oficiální název nejnovější pražské galerie výtvarného umění, jenž byl v letošním roce mnohokrát skloňován v mnoha souvislostech.  Ať to bylo díky nadaci The Pudil Family Foundation, prostřednictvím které se tato největší soukromá investice do galerijního objektu v ČR mohla uskutečnit, nebo kvůli odvážně pojaté rekonstrukci – konverzi původně technického objektu Zengerovy trafostanice, ležící v historickém centru Prahy ke zcela jinému účelu, či kvůli využití datového modelu BIM od samého začátku projektu této náročné stavby.  To je jen několik důvodů, proč se Kunsthalle ocitla v centru pozornosti Sekce klientů IFMA CZ, která zde měla ve středu 30.listopadu 2022 své poslední letošní setkání.

Průvodkyně nejpovolanější

Ti, co pravidelně sledují dění na scéně Facility managementu v ČR, si asi vybaví, že projekt Kunsthalle, obdržel ocenění „FM Awards 2022 – Zvláštní cena odborné poroty“, které odráží nejen finální výsledek několikaleté práce na unikátním projektu, ale také příkladnou spolupráci autorů budovy Schindler Seko Architekti a zpracovatele metody BIM společnosti AED Project.  Protože ne každý z oceněného týmu Kunsthalle měl čas přijet do Pardubic na letošní TFM 2022 a cenu osobně převzít, bylo setkání sekce zahájeno netradičně a to předáním plakety „FM Awards 2022“ Zuzaně Drahotové, která je vedle Jana Schindlera a Ludvíka Seko jedním z autorů této pozoruhodné stavby. Právě paní architektka se následně ujala role průvodkyně, takže jsme si mohli dosyta vychutnat nejen krásu výstavních prostorů a nápaditost použitých řešení, ale také jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí ze složitého procesu přípravy a realizace této stavby.

Technologie včera, technologie dnes

Byly to technologie, lépe řečeno technický a technologický pokrok, jenž byl příčinou vzniku této stavby. Praha, bouřlivě se rozvíjející metropole tehdejšího Československa, potřebovala pro svou tramvajovou a trolejbusovou síť v centru města kvalitní napájecí bod. Proto byla v roce 1932 uvedena do provozu trafostanice na pražském Klárově pojmenovaná po významném fyzikovi a meteorologovi Václavu Zengerovi. Po devadesáti letech jsou to opět technologie, které umožnily zmenšení transformační stanice, původně zabírající celý objekt, na plochu několika málo metrů čtverečních a tím uvolnění celé budovy. Ano, i dnes se odtud napájí pražské tramvaje, ale vše je zcela odděleno od provozu galerie a plně automatizováno. Nutno říci, že  moderní technologie byly s úspěchem používány i v procesu přípravy stavby. Zuzana Drahotová ve svém výkladu mnohokrát zmínila, že 3D modely v BIM velmi usnadňovaly prostorovou orientaci ve složitě členěné budově, která sice z venku působí jako trojpodlažní stavba, ve skutečnosti má však podlaží až sedm a ta jsou navíc v každé části budovy jinak strukturována.

Vysoké ambice

A jsou to opět technologie, které umožňují dnešní využití objektu pouze pro umění a také zaručují, že v budově jsou trvale vytvořeny vhodné klimatické, bezpečnostní a provozní podmínky pro prezentaci a uchovávání významných uměleckých děl. Dokonalé vnitřní prostředí zajišťují nejnovější technologie úpravy a výměny vzduchu, které zvládají i tak složitou věc, jakou je sladění návštěvnického provozu s přísnými parametry lokálního klima ve výstavních sálech. Samostatnou kapitolou je i dokonalé prostředí pro dlouhodobé uchovávání uměleckých děl v místních depozitářích, jenž jsou svou kvalitou srovnatelná se zdravotnickými provozy. To vše je doprovázeno vysokými bezpečnostními standardy, což bylo důvodem, proč jsme se nepodívali do všech částí této členité budovy. Podařilo se nám ale ověřit funkčnost některých bezpečnostních systémů v praxi, neboť naši prohlídku přerušil požární poplach a s tím spojené okamžité opuštění budovy.  Naštěstí šlo o poplach cvičný, takže zanedlouho jsme mohli v prohlídce nerušeně pokračovat. Naše průvodkyně nám poodhalila i to, že Kunsthalle Praha má ambice dosáhnout nejvyšší mezinárodní certifikace galerijních standardů a tím se zařadit po bok předních světových galerií.  Pokud se to podaří, bude možné zde vystavovat i ta nejlepší a nejhodnotnější díla světového výtvarného umění.

 Příjemné adventní povídání

Exkurzi jsme zakončili v místním bistru besedou s naší milou průvodkyní Ing. arch. Zuzanou Drahotovou.  V příjemném prostředí moderně zařízeného bistra, do jehož interiéru je zakomponován původní mostový jeřáb jako připomínka industriální historie tohoto místa, paní architektka trpělivě a velmi zajímavě odpovídala na naše dotazy, kterými jsme zakončili poslední schůzku Sekce FM klientů v tomto roce.

webové stránky Kunsthalle najdete zde: Kunsthalle Praha

Autor článku: Zdeněk Březina