Minulý i právě probíhající rok byl charakteristický bojem s virovou nákazou doprovázený různými omezeními. Čas pandemie leccos pozměnil, např. přístup k optimálnímu rozvržení a využití pracovních míst, definování bezpečných zón, sdílení ploch, rozšíření práce z domova, rozšíření funkcí sledování a testování zaměstnanců, jejich očkování a způsoby jejich vykazování, přístup do budovy apod. Jak využili čas pandemie vývojáři CAFM systémů a co nového mohou představit, co chystají, či jaká vylepšení pro své uživatele připravili?  To bude obsahem webináře, který

připravujeme na středu 16. června 2021 v době od 9:00 do 15:00 hodin

Prezentace, přednášky a diskuzní fóra jsou sestavena do tří bloků, zaměřena na tři hlavní oblasti a provázet jimi bude Milan Hampl:

BLOK I. – Práce sekce IFMA CZ IT – CAFM

Práci sekce, její týmy, jejich cíle a zaměření, připravované výsledky určené pro širokou veřejnost a odhad času, kdy budou k dispozici. V tomto bloku vystoupí vedoucí sekce Milan Hampl a vedoucí týmů – Ondřej Štrup (VZDĚLÁVÁNÍ v oboru CIT pro FM), Tomáš Minka (DATA – pasportizace, její cíle a metody, Informační modelování pro FM, Data BIM v FM atd.) a Aleš Choutka (Propagace oboru CAFM).

BLOK II. – Inovace v CIT, která má vliv na CAFM

Inovace v oborech ICT, které mají vliv na CAFM. Internet of Things (IoT), senzory a aplikace, Laser 3D scan, mračno bodů, Navigace ve vnitřním prostředí, vývoj na poli integrace BIM a FM, Virtuální realita (VR) a Umělá realita (AR) apod. Přednášky přislíbili výrobci senzorů, provozovatelé integračních bran a platforem pro správu a provoz IoT či BMS, CAFM v cloudu apod.

BLOK III. – Inovace v CAFM

Co je co v BIM metodice (BIM, CDE, CAFM, GIS), jak na změněné podmínky zareagovali dodavatelé CAFM systémů. Otázky, jak se změnila správa ploch a příbuzné aplikace, jak zacházet se zdravotními informacemi (testování, očkování) tak, aby splňovaly legislativu a zároveň chránily proti nákaze, jak tato data využívat při návratu do práce? Toto jsou příklady otázek, na něž budou zaměřeny přednášky v tomto bloku. Zahrnutí GIS a GIS/FM integrace. Vystoupí s nimi dodavatelé sdružení v této sekci a představí inovace nabízeného systému.

BLOK IV. – Diskuzní fórum (diskutují členové sekce a přednášející)

Diskuzní fórum ve své prvé části bude reagovat na otázky zaslané předem, či zadané do chatu MS Teams. Zbyde-li čas na druhou část fóra, nechá moderátor diskutovat účastníky na následující témata. Jejich obsah lze rozšířit:

  • Jak se podle Vašeho názoru změní plánování a užívání ploch, pracovišť, zasedacích místností a parkovacích míst v administrativních budovách, jako výsledek pandemie?
  • Jaké máte praktické zkušenosti s implementací IOT či integrací s BMS? Jaké máte aplikace a k čemu slouží?
  • Máte praktickou zkušenost s využitím BIM modelu pro potřeby CAFM? Kdy a jakou? Jedná se o novou anebo existující budovu?
  • Máte zkušenosti s Laser 3D scanning, práce s mračnem bodů, zpětná vektorizace,
  • Aplikace pro BOZP, hygienu a boj proti nákaze, aplikace spojené s Covidem a návratem na pracoviště. Změnila pandemie nějakým způsobem workflow některých FM procesů (úklid, desinfekce, …)
  • Může CAFM systém fungovat bez využití dokumentace a grafiky? Znáte pasportizační projekty, které nesloužily k tvorbě elektronické dokumentace?
  • Jakým způsobem řešíte integrační úlohy
  • Nová řešení integračních úloh

Svoji účast přislíbili:

Milan Hampl – IKA DATA, spol. s r. o.

Ondřej Štrup – Hein Consulting, s. r. o.

Tomáš Minka – BimPoint, s. r. o.

Aleš Choutka – Alstanet, s. r. o.

Ilona Štěpničková – Ústav hematologie a krevní transfuze

Hrvoje Šolman + Damir Bekić – Arctis, d. o. o. /Chorvatsko   

Anna-Maria Linek – ARCHIBUS Solution Center + Lucian Darie– Solution Architect /Rumunsko

Jan Řehák – HW group, s. r. o.

Jan Talášek – ATALIAN CZ, s. r. o.

Dalibor Lukeš – iotor, a. s.

Gerhard Eichhorn – Vermop, GmbH

Agnieszka Szostko-Budzinska – BimPoint, s. r. o.

Jakub Bican – Arkance Systems CZ, s. r. o.

Zdeněk Trubák – GEOVAP, spol. s r. o.

a další

 

Online varianta proběhne za použití aplikace MS Teams, odkaz bude zaslán všem zaregistrovaným v předstihu.

Případné dotazy:

Milena Machová – 606 302 637 – milena.machova@ifma.cz

Registrovat na webinář se můžete ZDE

JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI!

Změna programu vyhrazena

Jazyk Společnost Název přednášky
BLOK I 9:00 9:10 Jiří Knap CZECH IFMA CZ, z. s. Slovo prezidenta
9:10 9:20 Milan Hampl CZECH IKA DATA, spol. s r. o. SEKCE IT CAFM
9:20 9:30 Ondřej Štrup CZECH FM Institute, s. r. o. TÝM VZDĚLÁVÁNÍ
9:30 9:40 Tomáš Minka CZECH BimPoint, s. r. o. TÝM BIM DATA CAFM
9:40 9:50 Aleš Choutka CZECH Alstanet, s. r. o. TÝM PR A PROPAGACE
Přestávka 10 minut
BLOK II 10:00 10:20 Ilona Štěpničková CZECH ÚKHT Těžkosti českého FM s IT
10:20 10:50 Hrvoje Šolman + Damir Bekić ENGL/Chorvatsko Arctis, d. o. o. Innovative CAFM solutions for the inspection and management of bridges
10:50 11:10 Anna-Maria Linek + Lucian Darie ENGL/Rumunsko ARCHIBUS Solution Center Bringing value to Facility Management with IoT
11:10 11:30 Jan Řehák CZECH HW group, s. r. o. Ekonomické pozadí systému pro vzdálené měření enviromentálních hodnot pro projekty 10- a 20+ zařízení v lokalitě
Přestávka 10 minut
BLOK III 11:40 12:00 Jan Talášek CZECH ATALIAN CZ, s. r. o. Využití CAFM systémů pro atypické podpůrné služby aneb Testování COVID ve společnosti ATALIAN CZ s podporou CAFM systému
12:00 12:20 Dalibor Lukeš CZECH iotor, a. s. Praktické využití IoT v rámci Facility Managementu a důležitost integrace
12:20 12:40 Gerhard   Eichhorn ENGL/Německo VERMOP Salmon, GmbH VERMOP System ONE- budoucnost řešení úklidových služeb
12:40 13:00 Agnieszka Szostko-Budzinska  CZECH BimPoint, s. r. o. Díky BIM a CDE systémům není překážkou žádný home office
Přestávka 20 minut
BLOK III 13:20 13:40 Jakub Bican CZECH Arkance Systems CZ, s. r. o. CAFM pomocí mapy
13.40 14:00 Zdeněk Trubák CZECH GEOVAP, spol. s r. o. 3D Digitalizace a vizualizace budov
BLOK IV 14:00 15:00 Ondřej Štrup  CZECH/ENGL účastníci webináře PANELOVÁ DISKUZE
15:00 Jiří Knap + Milan Hampl CZECH ZÁVĚR

Změna programu vyhrazena