Zásadní změny v legislativě BOZP s platností od 1. 7. 2022

Termín: středa 18. 5. 2022 od 13:00 hodin

Místo konání: Československá obchodní banka, a. s., Výmolova 353/3, Praha 5
(po skončení workshopu krátká prohlídka SHQ ČSOB)

Z důvodu omezené kapacity registrace nutná (zdarma)

OBSAZENO – VYČERPANÁ KAPACITA

REGISTRACE ZDE

Moderace: Tomáš Michna

Hlavním tématem jsou změny, které přinese zákon 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazeného technického zařízení. Zákon vstoupí v platnost od 1.7.2022 a nahrazuje více jak 50letý zákon 174/1968 o státním odborném dozoru nad BP a navazující vyhlášky.

Podíváme se na změny legislativy z pohledu Facility managera, tedy na oblasti, které má obvykle Facility manager ve správě.

Zákon 250/2021Sb. přinese mimo jiné vymezení dosud rozdílně vysvětlovaného pojetí role provozovatele vyhrazených technických zařízení (VTZ), a z toho vyplývajících povinností při jejich provozování. Přístup k provozu VTZ často vnímá jinak objednatel a poskytovatel služeb FM, a dochází tak mnohdy k nesouladu s legislativními požadavky.

Platnost nového zákona a doprovodné legislativy však nemění znění stále platných požadavků technických předpisů, které se vztahují na technická zařízení a technologické celky, a tedy je potřeba s nimi stále pracovat.

Přístup k provozu VTZ je vnímá jinak objednatel a poskytovatel služeb FM, a dochází tak mnohdy k nesouladu s legislativními požadavky.

Tuto zásadní legislativní změnu chápeme jako výbornou příležitost pro digitalizaci a proto se také téma digitalizace bude prolínat celým workshopem. Dozvíte se tedy mimo jiné to, jaké moderní softwarové nástroje lze pro tuto legislativní změnu použít.

Co probereme?

  • Definici VTZ a jakou povinnou dokumentaci k VTZ musí provozovatel mít
  • Jak správně objednat revizního technika a co musí revize k VTZ obsahovat
  • Práce s dokumentací k VTZ
  • Harmonogramy revizí a údržby VTH
  • Kdo je ze zákona provozovatelem VTH
  • Jaké jsou povinnosti provozovatele
  • Co lze v rámci FM poskytnout objednateli služeb
  • Jak provozovat VTZ i z pohledu platných národních a evropských harmonizovaných normativů
  • Jak na provoz nevyhrazených technických zařízení v souladu s legislativou

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:

Vladimír BALETKA 

konzultant v oblasti Facility management, Energetický management ISO 50001, Technická správa majetku a nemovitostí, CAFM systémy

jednatel společnosti eGONA profit, s. r. o., Brno

Luděk GREGUŠ

revizní technik pro tlaková a plynová zařízení

vedoucí revizního oddělení ve společnosti B+N Czech Republic Facility Services, s. r. o., Praha

Pavel VELÍŠEK

advokátní kancelář Pavel Velíšek, Praha

 

Občerstvení zajištěno

Případné dotazy: M. Machová, 606 302 637, milena.machova@ifma.cz