Valná hromada IFMA CZ, která letos probíhala mimořádně způsobem „per rollam“, si 15. 4. 2021 zvolila nové členy Představenstva pro další období 2021 – 2023 takto:

JménoPozice
Jiří Knapprezident
Martin Kaletaviceprezident
Jana Malíkovátajemník
Daniel Rubriciuspokladník
Tomáš Michna člen
Jiří Porteščlen
Petra Misterkováčlen
Zdeněk Březinačlen
Milan Hamplčlen
Aleš Pékčlen
Miroslav Perglerčlen

DĚKUJEME

  • odcházejícím členům Představenstva za jejich činnost v předešlých dvou letech
  • nominovaným, kteří měli zájem a chuť přispět svou nominací do voleb, i když nezískali potřebný počet hlasů

BLAHOPŘEME a přejme mnoho zdaru novým i staronovým členům Představenstva IFMA CZ do období dalšího!