Valná hromada IFMA CZ, která letos probíhala mimořádně způsobem „per rollam“, si 15. 4. 2021 zvolila nové členy Představenstva pro další období 2021 – 2023 takto:

Jméno Pozice
Jiří Knap prezident
Martin Kaleta viceprezident
Jana Malíková tajemník
Daniel Rubricius pokladník
Tomáš Michna  člen
Jiří Porteš člen
Petra Misterková člen
Zdeněk Březina člen
Milan Hampl člen
Aleš Pék člen
Miroslav Pergler člen

DĚKUJEME

  • odcházejícím členům Představenstva za jejich činnost v předešlých dvou letech
  • nominovaným, kteří měli zájem a chuť přispět svou nominací do voleb, i když nezískali potřebný počet hlasů

BLAHOPŘEME a přejme mnoho zdaru novým i staronovým členům Představenstva IFMA CZ do období dalšího!

 

Přihlášení k newsletteru Ifma.cz