Vážení členové evropských poboček,

jak většina z Vás ví, zahájili jsme náš evropský benchmarkový průzkum o postupech, správě a údržbě, jak bylo naplánováno.

Pomozte IFMA RBI nastavit standardy FM oboru tím, že přispějete Vašimi odbornými znalostmi v tomto evropském průzkumu. Níže naleznete obecný kontext.

Vaše odpovědi budou mít významný dopad na FM. Jakýkoliv facility manažer, zaměstnanci a techničtí partneři, kteří podporují O & M v Evropě, jsou vyzváni k účasti. Odpovědi Vám mohou zabrat asi hodinu času, ale není třeba vše dokončit najednou, můžete postupovat po jednotlivých částech (krocích), ty budou vždy průběžně uloženy. Důležité je, abyste používali vždy stejný počítač a nevymazávali historii, abyste mohli pokračovat tam, kde jste skončili. Všechny odpovědi jsou důvěrné.

Výhody účasti zahrnují:

    1. Přístup k nejnovějším údajům o nákladech na provádění správy a údržby podle využití a odvětví
    2. Benchmark personálního zajištění (FTEs)
    3. Schopnost porovnat celkové náklady na facility (údržba, concierge, úklid, užitnost aj.) se svými kolegy (partnery)

V případě Vašeho zájmu použijte tento odkaz

http://bit.ly/35DCBNH

OM Benchmarking Report- EU_Linked