Nově založená Sekce FM akademiků byla oficiálně představena v rámci konference Týdne Facility Managementu 10. listopadu 2020 prezidentem asociace a jejím vedoucím Jiřím Knapem.

První online setkání zástupců akademické půdy se uskutečnilo 25. 1. 2021 za účasti 9 představitelů našich vysokých škol, kde se facility management vyučuje jako samostatný předmět, nebo je součástí některého z dalších.

Jaké jsou aktuální univerzitní potřeby vůči IFMA CZ? To bylo nosné téma pro toto setkání:

  • nabídka reálných FM projektů pro studenty (poskytovatelé, klienti, CAFM)
  • nabídka pomoci při hodnocení studentských prací (seminární, bakalářské, diplomové)
  • nabídka praxe pro studenty (inzerce na IFMA CZ či webu VŠ dané lokality)
  • prezentace partnerů/poskytovatelů nad daným tématem FM s reálnými daty/projekty
  • poskytnutí možností exkurzí do reálného FM prostředí/projektu pro účely výuky

Kromě samotné debaty si obě strany odnesly již nějaké konkrétní úkoly, na kterých budou pracovat do příštího setkání:

IFMA CZ připraví na www.ifma.cz prostředí ke zveřejňování požadavků jednotlivých VŠ a zapojí se do příprav učebních osnov a odborného obsahu FM (v propojení na Sekci FM konzultantů)

Akademici naopak zapojí své snahy při aktivní propagaci IFMA CZ s případným členstvím se statusem STUDENT a zároveň pomohou při výběru a nominacích studentských prací do soutěže FM Awards v rámci Týdne Facility Managementu.

Přejeme si, aby se spolupráce rozvíjela tak úspěšně, jak úspěšné bylo první setkání Sekce FM akademiků!