Evropská komise se, kromě jiného, také zaměřila na oblast Facility Managementu a věnuje se dvěma níže uvedeným projektům.

IFMA připravuje reakci na tuto iniciativu Komise.  Tato strategie je seznamem legislativních oznámení Komise a po přijetí Parlamentem a Radou budou muset členské státy uvést nové právní předpisy do praxe. Tento proces může trvat 2 až 3 roky.

  • Inteligentní indikátor připravenosti: FM ve světle reflektorů
  • Strategie vlny renovací: Komise chce, aby všechny budovy byly energeticky účinné a inteligentnější

Plné znění těchto článků najdou členové IFMA CZ v záložce „Facility Management“ – Legislativa