VŠB-TUO otevírá nový obor BIM inženýring

Ostrava – Nový studijní program BIM inženýring otevírá Fakulta stavební VŠB – Technické univerzity Ostrava. Obor, určený budoucím inženýrům, reaguje na poptávku po odbornících, orientujících se v projektech řešených podle BIM – Building Information Modelling.

Metodika BIM je v České republice stále relativně novou záležitostí, přitom se jedná o inovativní, moderní a komplexnější přístup k celému životnímu cyklu staveb. BIM, tedy reprezentace fyzických a funkčních charakteristik stavby a sdílení informací o ní vytváří spolehlivou základnu pro rozhodování v průběhu životního cyklu objektu, a to od prvotního záměru až po likvidaci. Velkým benefitem metodiky je i to, že veškeré informace najdou architekti, projektanti, rozpočtáři nebo například správci budov v jednom softwaru.

Na výuce se budou, krom Fakulty stavební, podílet i další pracoviště VŠB-TUO. Studenty tak čekají přednášky a cvičení z oblasti managementu, IT, anebo bezpečnosti, na výchově odborníků v BIM se tak podílejí například Ekonomická fakulta, Fakulta bezpečnostního inženýrství nebo IT4Innovations. „Naši pedagogové studenty provedou projektovým řízením, základy managementu, virtuální a rozšířenou realitou nebo manažerskými dovednostmi a efektivní komunikací,“ přibližuje náplň výuky garant nového studijního programu Petr Konečný.

Studenty čekají tři semestry plné výuky teoretického základu, poslední semestr je pak zaměřený na praxi. Ta bude probíhat v organizacích, které se BIM zabývají. „V rámci tohoto posledního semestru budou diplomanti zpracovávat svou práci právě ve spolupráci s organizací, kde jsou na praxi,“ vysvětluje Petr Konečný.

Cílem studia je uspokojit poptávku po odbornících, kteří umějí pracovat s technologiemi, které se stavebnictví používají. „Naši absolventi budou znát procesy, pojící se s životním cyklem staveb, a to zejména ve fázi přípravy investiční výstavby, projektování a realizace,“ říká garant studijního programu. Studenti se naučí připravit investiční zakázku v softwarových nástrojích, podporujících metodu BIM, naučí se pracovat s datovým i geometrickým modelem, budou umět analyzovat různé situace. „Naučíme je také řídit procesy v rámci životního cyklu staveb, koordinovat a řídit realizované zakázky v BIM, aplikovat základní požadavky provozu a užívání stavebních děl s vazbou na plánování a řízení procesů ve speciálních systémech nad daty získanými z BIM modelu. Budou se umět pohybovat ve fázích přípravy, plánování, realizace, provozu a užívání stavebních děl,“ dodává Petr Konečný.

Absolventi studijního programu najdou uplatnění ve společnostech navrhujících a realizujících stavby metodou BIM, nebo ve společnostech zajišťujících správu provoz budov a komplexní péči o nemovitý majetek s využitím BIM. Přihlášky na nový obor si zájemci mohou podávat do 31. března.

Zdroj: Tisková zpráva VŠB TUO