Jak se moderní pracoviště mění a přizpůsobují se potřebám zaměstnanců a spotřebitelů, tak musí víceúčelové budovy začít směřovat k vytváření prostředí, které pěstují produktivitu a zážitky, zároveň však nezapomínat na efektivitu jako na prioritu.

Spolupráce mezi odděleními se stala díky stabilnímu růstu hybridní pracovní síly základem. Poptávka po redukovaném kancelářském prostředí nabízí příležitost efektivního využití nemovitostí. Otevřené a kolaborativní pracoviště se stávají normou, pokud víceúčelové budovy využijí nástroje jako je informační model budov pro výstavbu a údržbu, mohou tak maximalizovat využití svého majetku. Nakonfigurují tak prostory, které jsou nejen vysoce funkční, ale propagující udržitelnost hybridní práce budoucnosti.

Informační modely budov přináší vědomý design

Informační model budov (BIM) mění proces myšlení a trajektorii výstavby se zaměřením na udržitelnou infrastrukturu. BIM do sebe integruje design, výstavbu a interní údržbu skrz digitální modely, které dovolují Facility Managerům rozpoznat unikátní potřeby jakékoliv víceúčelové budovy a přizpůsobit se ještě před začátkem výstavby a nákupu materiálu. U víceúčelových staveb je design pro každou z jejích částí jedinečný, to ústí v rozhodnou potřebu doplňujících technologií, jako technologie BIM, aby se docílilo nejudržitelnějšího formátu a podmínky pro stavbu byly optimální. Jedna z největších výhod technologie BIM je její schopnost posílit produktivitu všech zaměstnanců Facility Managementu během celého životního cyklu budovy. Pečlivě navržené BIM procesy provází značné snížení potřeby projektového managementu, a to díky schopnosti těchto procesů proaktivně identifikovat problémy, redukovat náklady na opravy a podporovat komunikaci celého interního týmu. BIM nabízí větší transparenci, viditelnost a předvídatelnost údržby v rámci staveb, to je pro zajištění největší možné funkčnosti víceúčelových budov pro naše i budoucí generace nezbytné.

Mimo řešení udržitelné infrastruktury nabízí BIM také příležitost adaptace k novým trendům moderní kanceláře, včetně pokračování hybridní práce a propagace inovativního, kolaborativního prostředí a mezioborového růstu. Dle průzkumu Gartner Inc. Digital Worker Experience z roku 2021 využívá až na 80 % zaměstnanců k práci kolaborativní nástroje, to je od počátku pandemie nárůst o celých 44 %. Pro víceúčelové stavby je to zvlášť důležité, především proto, že jedinečné nároky a potřeby každé části budovy se mohou překrývat. BIM tyto potřeby společně s moderním designem podporuje, propaguje vzdálenou i osobní komunikaci mezi zaměstnanci Facility Managementu a komunitami s ním spojených.

Pro víceúčelové budovy jsou produktivita a efektivita klíčové. Jedinci stýkající se s kancelářskými nebo víceúčelovými prostory očekávají, že moderní technologie jsou klíčovým komponentem, především ti, kteří v těchto prostorech pracují.

Vstupte do moderního prostředí spolupráce

Designování pro produktivitu v kolaborativním prostředí vyžaduje detailní znalost přání pracovní síly, které v dnešní době zahrnují koncept otevřeného prostoru a důraz na venkovní elementy, místa propojující práci s životním stylem jako například technologicky pokročilé konferenční místnosti a široký výběr jídel. Může se to zdát přehnané, ale tyto benefity kolaborativních prostorů vzali svět útokem. Vzdálené týmy, podnikatelé, startupy a všichni mezi tím, spolu mohou spolupracovat a prosperovat na bázi individuálního pracovního rozvrhu. Výsledek? Produktivní, komunikativní tým, který pěstuje komunikaci a žene růst kupředu.

Moderní správa majetku propaguje produktivitu v kancelářích

Moderní správa majetku je při designování pro produktivitu klíčová, zvláště v budovách, které upřednostňují profesní užití před rekreačním. Dle studie společnosti Snapchat z roku 2021 „Role Generace Z v utváření digitální ekonomie“ se Generace Z stane dominantní pracovní silou se zastoupením v šesti trhových odvětvích do roku 2030. K tomu se očekává čtyřnásobný nárůst využití technologie rozšířené reality (AR) na pracovišti do roku 2023. Zahrnutím technologií AR a virtuální reality (VR) do správy majetku, mohou moderní víceúčelové budovy propagovat produktivitu během své výstavby, údržby i vývoje.

Technologie VR a AR mají v zábavním sektoru silné zastoupení, ale jak je zapojit do oblasti FM a správy majetku? AR se využívá pro rozšíření uživatelovi reálné zkušenosti, morfuje fyzický a digitální svět do nového digitálního pohledu. VR tento koncept posouvá ještě dále pomocí vytvoření kompletní počítačem generované simulace, za asistence počítačů, sensorů a headsetů tím vytváří plně pohlcující zážitek. V rámci FM umožnilo VR vykreslit 3D modely staveb včetně vnitřního vybavení, instalatérského i elektrického. Jaký to má vliv na víceúčelové budovy? Facility Manageři mají díky těmto technologiím možnost získat detailní vhled do každé části budovy, mohou tak plánovat preventivní údržbu pro každou oblast bez narušení interní struktury, nebo pozastavení provozu kvůli opravám.

Zaměstnanci sektoru Facility Managementu stárnou a jak se pomalu blíží důchodovému věku, je třeba propagovat kariéru v tomto sektoru novým generacím od Mileniálů po Generaci Z. Bohužel zastaralost některých budov a nedostatek technologií a spolupráce mohou tyto potenciální zaměstnance odradit. Design pro produktivitu a využití moderních technologií společně s poutavým designem visuálně reprezentuje důležitou roli Facility Managementu. Mladší generace pak zváží kariéru v tomto odvětví, kariéru, která se soustředí na několik faktorů, aby veřejnosti nabídla bezpečné a inovativní prostředí.

Adopce biofilního designu za produktivitu a udržitelnost

Biofilní design se, především od začátku pandemie COVID-19, stal integrální součástí plánování a výstavby víceúčelových budov. Koncept biofilního designu spočívá ve zvýšení propojení člověka v rámci budovy pomocí prostorových podmínek, zejména přímého a nepřímého kontaktu s přírodou.

Víceúčelové budovy všech velikostí ve svém designu využívají unikátních charakteristik, a tak se jejich uživatelé pomocí nových způsobů začínají znovu spojovat s přírodou, nejen znovuobjevením své touhy obklopení se přírodním prostředím, ale také zjištěním, že toto prostředí podporuje produktivitu a duševní zdraví. Designové koncepty biofilního designu zahrnují přímé i nepřímé zdroje kontaktu s přírodou, dosahují toho pomocí značného využití oken a zeleně, otevřených hybridních prostor, zahrad, teras a visuálního doplnění jako barevné schéma a elementy odkazující na přírodu.

V moderní pracovní síle pokračuje posun v integraci kariérních a životních rozhodnutí a hledání jejich rovnováhy. Zaměstnanci už neobětují jejich štěstí a zdraví dobré výplatě; místo toho se koukají na potenciální zaměstnání z komplexnější perspektivy, hodnotí benefity pro jejich životní styl, otevřenost prostoru, příležitosti ke spolupráci, benefity, korporátní hodnoty a další. Využití nástrojů biofilního designu v prvopočátku plánování budovy může významně ovlivnit její atraktivitu a žádanost. Ve studii The Global Impact of Biophilic Design in the Workplace organizace Human Space se ukázalo, že ti, kteří pracují v prostorách s přírodními elementy jsou až o 15 % šťastnější, kreativnější a až o 6 % produktivnější.

Společnosti začínají koncepty biofilního designu zahrnovat do svých pracovišť a velký konglomerát Amazon není výjimkou. Vybudování biofilního kolaborativního prostředí v jejich centrále v Seattlu vyžadovalo rozsáhlou spolupráci k dosažení realizace. Nyní mezi jejich zaměstnanci propaguje produktivitu a kreativní myšlení pomocí změny scenérie. Po letech práce z domova, vchází pracovní síla do nové éry moderního pracovního prostředí, které zahrnuje přírodní elementy ve světě přehlceném technologií, prostředí, které propaguje rovnováhu, kreativitu a spolupráci.

Kultivace prostoru pro pohyb pomocí aktivního designu

Stejně jako duševní zdraví hraje velkou roli v propagaci produktivity víceúčelových budov, tak bychom neměli přehlížet ani zdraví fyzické. Dle studie Employee Engagement on the Rise organizace Gallup z roku 2018, v Americe přizpůsobilo jejich budovy ke zdravému pohybu až 70 % zaměstnavatelů; jako důsledek se až 61 % zaměstnanců shodlo, že udělali zdravé životní rozhodnutí na základě implementace zdravotních programů v rámci jejich společnosti. Poptávka po fyzickém pohybu napříč světem, v důsledku hybridní práce a nejistoty pandemie, roste; nicméně víceúčelově budovy a kanceláře, které by pohyb propagovaly není mnoho. Navržení víceúčelové budovy uzpůsobené pohybu propaguje fyzické zdraví a spolupráci zaměstnancům i veřejnosti.

Aktivní design je jedním z řešeních, jak propagovat fyzické zdraví ve víceúčelové budově. Obecná pravidla takového designu zahrnují aktivní navrhování prostorů, které zahrnují cirkulační systémy, navrhování prostorů v interiéru, chodeb a lobby, které se snadno propojí. Individuálními poutavými elementy – jakých můžeme dosáhnout pomocí biofilního designu – podpoříme objevování budovy, například dostatkem přírodního světla, inovativní a rozmanitou architekturou v celé budově a kolaborativními prostory jako tělocvičnami, stoly ke stání, nebo chození by měli být také zahrnuty.

Aktivní design poskytuje pro víceúčelové prostory nespočet benefitů, zvlášť pokud je využitý v kancelářském prostředí. Osobní spolupráce je pěstována visuálně příjemným a efektivním designem, ke kterému ale vzdálení pracovníci nemají přístup. Nejen, že aktivní design podporuje zdravější a produktivnější pracovníky, ale také zlepšuje udržitelnost nákladů mezi budovami. Bez využívání výtahů, eskalátorů a dalších energeticky náročných elementů, můžeme pozorovat finanční, emoční i fyzické benefity, které z těchto rozhodnutí plynou

Další kroky navrhování budov

Není pochyb o směru, kterým se design nových budov ubírá. S pokroky v technologii a rostoucí poptávkou po přírodních a životních elementech v budovách, se odvětví designu soustředí na zapojení technologií jako BIM, VR a AR do vytváření prostorů navržených pro trvalost, udržitelnost a produktivitu. Budovy už se nenavrhují v souladu s tradičním uspořádáním, ale spíše v souladu s jedinečnými potřebami místní komunity, zákazníků a zaměstnanců, kteří budou prostor využívat. Pracovní síla se přizpůsobuje novému normálu. Jedinci dbají o změny k lepšímu fyzickému i duševnímu zdraví a pokrok v designu budov pokračuje, tyto skutečnosti musí jistě vyústit v lepší prostor k životu pro nás pro všechny.

Z článku Designing for productivity in Multi-use Facilities, Delia Burl (FMJ IFMA May/June 2022), přeložil David Domalíp