Způsob, jakým se budovy využívají a jak se po nich lidé pohybují se během posledních dvou let drasticky změnil. Vlny měnících se vzorců mezi sociálním distancováním, uzavíráním kanceláří, prací na dálku a izolací způsobovaly Facility Managerům nejednu migrénu.

Ačkoliv vytvořila pandemie Covid-19 své vlastní výzvy, není potřeba pro flexibilní a efektivní pohyb lidí skrz budovy vázána pouze na momentální poměry ve zdraví a bezpečnosti. Výškové budovy se již po dekády stávají vyššími, s více podlažími a více nájemníky, které obsluhují. To vede k zastarání tradičních výtahových systémů, které již nejsou dostatečně efektivní v odesílání pasažérů na jejich místo určení.

Tradiční výtahové systémy mají své omezení – tvořící se fronty před výtahovými dveřmi, sdílení kabiny s ostatními, trapné ticho, trpělivé čekání na cinknutí Vašeho podlaží – a to ani nemluvím o pocitu frustrace, který se dostaví, pokud je výtah mimo provoz. Klasické výtahové provedení ne vždy splňuje požadavky moderní nemovitosti a jejích zaneprázdněných uživatelů. To vedlo k vývoji inteligentního výtahového distribučního systému známého jako Destinační Dispečink.

Někdy označovaný jako Destinační Kontrola, je Destinační Dispečink navržený pro usnadnění života vlastníků budov, Facility Managerů, nájemníků i návštěvníků. Benefity tohoto systému se dotýkají každého elementu každodenního cestování výtahem. V jeho jádru je systém řízení dopravy, který nasměruje výtah na místo, kde bude v jakýkoliv moment maximálně využit. Tato technologie se typicky využívá v komerčních více výtahových budovách. Nabízí příležitost nejen k adaptaci k měnícím se zdravotním a bezpečnostním nařízením, ale především nabízí flexibilní a účinné zvládnutí dopravních špiček a údolí pracovního dne.

JAK DESTINAČNÍ DISPEČINK FUNGUJE?

Chytré směrování

Systém Destinačního Dispečinku analyzuje přepravní data výtahu a učí se z nich, využívá je ke zlepšení plynulosti dopravy. Tím snižuje přepravní čas zhruba o 30 až 50 procent v porovnání s běžným systémem.

Shlukování pasažérů

Systém pasažéry shlukuje na základě jejich cílového poschodí. To znamená, že jednotlivec může do výtahu nastoupit, aniž by uvnitř zmáčkl jediné tlačítko, protože ví, že se do své destinace dostane rychle, bez nutnosti čekat na nástup a výstup ostatních.

Beztlačítkové přivolání

Systém Destinačního Dispečinku používá vstupní zařízení jako klávesnice, dotykové obrazovky, nebo bezkontaktní karty. Veškeré volby poschodí jsou uskutečněny ještě předtím, než je cestující naveden ke správnému výtahu, který ho doveze přímo na místo určení. V souladu s bezpečností a metodou Design pro všechny lze tento systém vybavit hardwarovým tlačítkem pro otevření dveří a nastavit možnost hlasového ovládání.

BENEFITY DESTINAČNÍHO DISPEČINKU

  1. Šetření energiemi

Díky efektivní distribuci pasažérů, méně cestováním mezi podlažími a méně energeticky náročných zastávek a startování, nabízí tento systém značné energetické úspory.

  1. Zvýšená kapacita

Budovy mohou zvýšit manipulační kapacitu svých výtahů, aniž by navyšovaly počet výtahů samotných, měnily kabiny nebo jejich rychlost.

  1. Řízený přístup a bezpečnost

Nájemci mohou pomocí destinačního systému rozšířit svůj prostor kdekoliv v budově – ne nutně na jiných podlažích. Systém lidi navádí a řídí jejich přístup pomocí přístupových karet a kódů, často tak interagují s bezpečnostními systémy jako jsou brány a turnikety.

  1. Komunikujme chytřeji

Pomocí obrazovek centrální komunikace, má budova možnosti rozšířené komunikace s pasažéry od novinek z managementu budovy, bezpečnostní rizika, nebo opožděné časy příjezdu a odjezdu.

  1. Spokojenější nájemci

Méně zastávek a kratší přepravní časy vedou ke snížení stresu během dopravních špiček. To znamená spokojené nájemce a lepší reputaci budovy – což zvyšuje hodnotu nemovitosti i nájemních prostor.

  1. Snížení stavebních nákladů

Nové stavbě nabídne destinační systém efektivně nakonfigurované výtahové plošiny, to vede k potenciálně menším a lépe rozvrženým výtahům a výtahových lobby. S menším stavebním jádrem budovy je možné snížit stavební náklady a zvýšit nájemní plochy a kapacitu.

  1. Lepší pandemická bezpečnost

Systém přirozeně vede k méně přeplněným kabinám a pasažéři se přes sebe nemusí vzájemně tlačit k ovládacímu panelu uvnitř výtahu. To vede k větší bezpečnosti a sebevědomí pasažérů, kteří se chtějí od ostatních distancovat.

  1. Přizpůsobitelná uživatelská zkušenost

Pro pasažéry se sníženou mobilitou nabízí destinační systém lepší přístupnost a dovoluje jim se přesunout přímo k jejich výtahu. Systém může být také přizpůsobený pro VIP, nebo cestující s mazlíčky, pomocí přímého naprogramování do přístupových karet.

JE PRO VÁS DESTINAČNÍ DISPEČINK TO PRAVÉ?

Pro jakoukoliv budovu, která che zlepšit efektivitu a kapacitu svých výtahů existuje ke zvážení hned několik faktorů. Je důležité zvážit, zda bude pro budovu systém benefiční. Destinační Dispečink je vhodný pro středně vysoké a výškové kancelářské budovy a budovy, které zažívají stálý dopravní nápor na specifické podlaží. Příkladem jsou zdravotnické kanceláře, fitness centra, nájemníci dočasných kanceláří, konferenční sály, restaurace, střešní bary a vyhlídkové plošiny.

Destinační Dispečink však není ideální ve všech případech. Nízké budovy, nebo budovy o jednom nájemníkovi by z nabízených benefitů plně netěžily. Výškové budovy s dopravními vzorci hotelu či veřejně přístupných budov často také nejsou ideálními kandidáty, tento typ budov má tendence obsluhovat veliké množství přechodných, občasných návštěvníků, kteří nejsou s budovou seznámeni a byli by tudíž spíše zmateni z netradičního výtahového systému.

Každá budova vyžaduje pro určení toho správného destinačního systému vypracovat detailní přepravní analýzu. Analýza se musí zabývat lokací, výškou a velikostí budovy a o jaký typ budovy se jedná – komerční, residenční, nebo kombinovaná. Musí také zvážit množství výtahových šachet a plošin, jejich stáří a funkcionalitu současného výtahového vybavení, počet a povahu uživatelů a jejich obchodní činnosti, vzorce výtahové přepravy budovy a její intenzitu. Zkušená výtahová společnost bude schopna toto hodnocení přezkoumat a pomoci týmu Facility Managementu zvolit správné destinační řešení.

Různé typy destinačních systémů

Ne všechny destinační řešení jsou si rovna. Nasazení plného Destinačního Dispečinku je velkým projektem, který vyžaduje značné investice. Existují i alternativní způsoby, jak upgradovat inteligenci výtahů, jež stojí za zvážení.

ETA (Předpokládaný čas příjezdu)

ETA je kontrolní systém, který analyzuje několik faktorů, aby určil, jaká z kabin se nejlépe hodí na obsloužení pasažéra, v co možná nejkratším čase. Tyto faktory zahrnují pozici výtahu, rychlost a směr a lokaci přivolání a destinace.

Lobby Boost

Systém Lobby Boost využívá vstupní destinační zařízení na úrovni lobby, pomáhá tak poskytnout optimalizovanou přepravu z lobby podlaží během úseků dopravních špiček, na ostatních podlažích využívá tradiční tlačítkové přivolávání. Pasažéři z lobby si zvolí svou destinaci a jsou podle ní roztříděni. To může vést k jejich delšímu čekání, ale ve výtahu stále stráví méně času a dostanou se do své destinace rychleji. Toto řešení se nejvíce hodí během dopravních špiček jako jsou ranní příjezdy a odpolední odjezdy, pauzy na oběd a časné ukončení před prázdninami a svátky.

Full Destination

Systém Full Destination Dispatch je nejčastější konfigurace, která poskytuje největší benefity během času. Toto řešení využívá vstupní zařízení na všech podlažích, které výtah obsluhuje, pomocí toho shlukuje pasažéry dle jejich cílových podlaží.

Hybrid

Hybridní destinační model, vstupní systémy pouze na určených podlažích s tradičním tlačítkovým systémem na ostatních podlažích a uvnitř kabiny.

JSOU NÁJEMCI PŘIPRAVENI NA DESTINAČNÍ PROJEKT?

Pro většinu výtahových pasažérů budou benefity upgradování na Destinační Dispečink ihned rozpoznatelné: méně plné kabiny, spořádanější přeprava a rychlejší cesta k destinaci. Přes úsilí navrhnout uživatelsky intuitivní systém se však může stát, že některým pasažérům přijde na začátku zmatečný. Je důležité tyto změny s nájemci komunikovat – před, během a po instalaci. Facility Manageři budou muset do lobby umístit oznámení a vysvětlivky k výtahům a do společných prostor. Pokud má Facility Manager přístup k e-mailové databázi nájemníků lze jí využít jako komunikační kanál ke sdílení instruktážních videí a dokumentů.

Každá konverze na destinační systém je vlastním projektem a vyžaduje důkladný a detailní posudek pro vyjádření vhodnosti budovy a výtahového vybavení. Každá příležitost k upgradu však stále znamená nesčetné benefity, které jenom čekají na sklizení – pro budovy i nájemníky.

Z článku Destination Dispatch: The Key to Smarter Elevator Traffic, Åsa Christina Magnusson (FMJ IFMA March/April 2022), přeložil David Domalíp