V Hradci Králové se architektonickému ateliéru Projektil podařilo realizovat výstavbu jedné z nejekologičtějších kancelářských budov v Česku. Jde o firemní centrálu bankopojišťovací skupiny ČSOB. Snaha o maximální udržitelnost se prolíná všemi aspekty projektování a výstavby. Části budovy, jako například jídelna s kuchyní, kavárna nebo retailové prostory, budou navíc přístupné veřejnosti.

Dispozice centrály se skládá ze čtyř nadzemních podlaží a pátého ustupujícího patra, jež je funkčně navázané na střešní zahradu. Dále jsou součástí objektu dvě podzemní podlaží pro parkování, technologie a zásobovací dvůr.

Harmonie mezi městem a kancelářemi

Budova stojí blízko městské zástavby na nábřeží řeky Labe. Zástavba ale brzy končí a přechází v pole. Přechod z města do krajiny a parter budovy byl proto při tvorbě návrhu pro architekty klíčový.

Objekt svou formou uzavírá od města plynoucí proměnlivý prostor nábřeží. Vystupuje z řady a hledí zpět k městu, tvarováním hmoty budovy vytváří nástupní prostor, “náruč“ směrem k nové pěší lávce přes Labe i směrem k nábřeží. Mezi budovou a řekou je pak parter navržen jako kombinace udržovaných pobytových trávníků a extenzivních kvetoucích luk. Vytváříme kultivovaný prostor, který je atraktivní pro chodce a nabízí vizuální kontakt mezi chodci a uživateli v interiéru,” popisují architekti.

Na veřejně průchozí parter navazuje střed vstupní haly, jež je označen kruhovou recepcí. Nad ní se přes všechna nadzemní podlaží otvírá centrální kruhové atrium, které přináší do prostoru dostatek přirozeného světla a stává se přirozeným orientačním bodem ve všech nadzemních patrech.

Hlouběji do budovy se návštěvníci z centrálního prostoru dostanou skrze dvě vertikální jádra se schodišti, výtahy, sociálním a technickým zázemím. Po obvodu vstupní haly architekti umístili zasedací místnosti, vstup do jídelny, poštovnu, služební a servisní vstup. Veřejnou část parteru tvoří kavárna přístupná z piazzetty i vstupní haly.

Zázemí kavárny navrhli architekti tak, aby obsluze umožnila pečovat o zákazníky přicházející z ulice, ale i pracovníky z prostor banky. Další veřejnou částí je jídelna s přiléhající expediční částí gastrotechnického zázemí, které skrz vertikální jádro navazuje na zásobovací dvůr a produkční část v podzemí.

Převzato z ARCHIZOOM.