Pro členy IFMA CZ zvýhodněné vstupné snížené o 20 % – při registraci uveďte poznámku „IFMA CZ“

Jménem naší spřátelené organizace Vás zveme na seminář „BIM pro technickou infrastrukturu“, který se bude konat 4. 4. 2023 v budově Českého svazu vědeckotechnických společností, Novotného Lávka 200/5, Praha 1. Více o akci naleznete zde: https://www.czbim.org/events/bim-pro-technickou-infrastrukturu/

Informační management staveb vedle pozemního a dopravního stavitelství nachází uplatnění i v celém životním cyklu staveb a zařízení technické infrastruktury, zahrnující elektroenergetiku, plynárenství, vodohospodářství nebo elektronické komunikace. Specifické požadavky technické infrastruktury přináší liniová povaha jejích sítí nebo náročnost provozování technologií. Přínosy managementu informací o jejích stavbách a zařízeních se projevují od jejich přípravy a realizace až po podporu procesů správy, provozu a údržby. Příkladem za všechny budiž dostupnost aktuální a důvěryhodné dokumentace skutečného stavu.

Od tradičního využití mohutnějších řešení pro investiční celky v energetice se výhody managementu informací projevují díky rozvoji digitalizace, standardizace a dostupnějších nástrojů u rostoucího okruhu vlastníku a provozovatelů včetně jejich dodavatelských řetězců. Datově řízené procesy jsou pak předpokladem zavádění digitálních dvojčat včetně podpory ochrany kritické infrastruktury nebo řešení energetické krize.

Se znalostí problematiky z projektů svých členů Odborná rada pro BIM (czBIM) reprezentující v České republice mezinárodní společenství buildingSMART usuzuje, že sdílení zkušeností i záměrů v oblasti managementu informací o stavbách a zařízeních technické infrastruktury může přispět k jejímu rozvoji. Proto organizuje tento seminář nejen jako první takto zaměřenou akci v ČR, ale i jako první krok k možnému zahájení systematické spolupráce zainteresovaných stran.

Aktivní účast včetně vystoupení potvrdili zástupci předních provozovatelů jako ČEPS a GasNet, nebo inženýrských společností jako je EGEM  nebo ŠKODA JS. Názvy prezentací a vystupujících budeme postupně zveřejňovat.

Registrovat se můžete zde: http://eepurl.com/rafBr  či na emailu office@czbim.org