Přihlášení

Pro registrované členy IFMA

Odebírat novinkyReceive HTML?

Joomla Extensions powered by Joobi

Program TFM 2018 .

TFM 2018 Program web

Předběžný program konference

TFMprogram2018

Zamyšlení směřující k tématu, obsahu, návštěvnosti a pochopitelně i spokojenosti návštěvníků Týdne FM je v okamžiku, kdy se tato akce teprve připravuje, věštěním z křišťálové koule. My, kteří se této organizaci věnujeme, si jistě přejeme, aby akce byla hojně navštívena, aby byla zajímavá exkurze, aby přednášky na konferenci byly objevné a přínosné, aby se workshopy a doprovodný program vydařily a zejména aby návštěvníci byli spokojeni.


Letošní TFM je vedený mottem PROSTOR A PROSPERITA. Je to takový evergreen našeho oboru. Dosavadní pohled na pracovní místo a pracovní prostředí jako na jeden ze zdrojů prosperity se nemění. Mění se společnost a s ní i názory a požadavky na to, jaké prostředí a pracovní místo prospívá růstu prosperity.


Zvyšují se požadavky na mobilitu zaměstnanců, vytváří se prostředí pro společné kreativní vedení kolektivů, které nahrazuje klasické hierarchické styly řízení. Výsledkem by mělo být např. vyšší zapojení žen do tvorby produktu, při zachování jejich charakteristických rolí, absolutní mobilita charakterizovaná přístupem kdykoli a odkudkoli s „rozvolněným“ pracovním místem. To, že pracovním místem není myšlena jenom kancelářská židle, ale také pracovní místa v laboratořích, na univerzitách a školách, v nemocnicích a na poliklinikách a samozřejmě i v průmyslu, zemědělství a stavebnictví, je pochopitelné.


Máme-li tu možnost porovnat klasické kancelářské prostředí, třeba v bance, s prostředím obývaným start-upem, anebo mladou progresivní obchodní firmou, či snad s prostředím office hubu (např. Impact Hubu v Praze), zaznamenáme nejeden rozdíl. Stejně tak rozdílná a vyvíjející se pracoviště v nemocnicích anebo v průmyslových podnicích. Obecně však platí, že lépe uspořádané pracoviště a vyšší spokojenost pracovníka vedou k vyšší produktivitě a tím i prosperitě podniku. Bez ohledu na to, jak dalece se jedná o automatizované procesy či automatizovaně řízené prostředí.


Týden FM zprostředkovává setkání odborníků vytvořeného prostředí. Společenské část Týdne se pokusíme zhostit se ctí.

 

TĚŠÍME SE NA VÁS!

Mezinárodní konference v úterý 20. listopadu 2018

Týden FM 2018

Konferenci chceme letos zinteraktivnit a pojmout moderněji. Chtěli bychom, aby se návštěvníci stali také trochu tvůrci obsahu.

Zkladní schéma konference následuje. 

09:00 - 10:30  První dopolední blok key note speakers, 3 přednášky 
10:30 - 10:45 Coffee break
10:45 - 11:15 Panelová diskuze na téma "FM a digitální transformace"
11:15 - 12:15 2 přednášky
12:15 - 13:00 Oběd
13:00 - 14:30 3 přednášky
14:30 - 14:45 Networking + káva
14:45 - 15:10 Diskuze u kulatého stolu "Moderní pracovní místa"
15:10 - 16:45 3 přednášky 

 

Událost TFM 2018 Datum Čas
Exkurze Thermo Fisher Scientific Brno, s. r. o. 19. 11. 16:00 - 18:00
Brno, Vlastimila Pecha 12
     
Mezinárodní konference "Prostor & Prosperita" 20. 11. 9:00 - 17:30
Vysoké učení technické Fakulta stavební, Veveří 331/95 v Brně
     
Společenský večer s FM Awards "U královny Elišky" - 20. 11. - samostatný vstup 20. 11. 19:00 - 23:00
"U Královny Elišky" na Mendlově náměstí 959/1b v Brně
     
Diskuzní panel "Role FM asociací - Přítomnost a budoucnost IFMA CZ" 21. 11. 10:00 - 12:30
Vysoké učení technické Fakulta stavební, Veveří 331/95 v Brně
     
Workshop "BIM a GIS pro FM aneb jak je prostor důležitý nejen pro prosperitu" 21. 11. 12:30 - 15:30
Vysoké učení technické Fakulta stavební, Veveří 331/95 v Brně
     
Program vyhrazený pro partnery IFMA CZ 22. 11. 9:00 - 12:30
Bude upřesněno - Brno / Praha
     
Kulatý stůl "Automatizace budov" 23. 11. 9:00 - 11:00
hotel Diplomat, Evropská 15, Praha

 TFM2018 660x367 2

XVIII. ročník Týdne Facility Managementu se blíží. Tentokráte se téměř vše odehraje v BRNĚ!  

Od 19.11.2018 do 23.11.2018 v Brně a Praze, ve spolupráci s Vysokým učením technickým - Fakultou stavební 

 kalendar

TFM2018  Výsledek obrázku pro brno je zlatá loď obrázek 

Všechny akce, na něž jste zvyklí, tj. exkurze, konference, společenský večer s předáním cen FM AWARDS, workshopy a firemní akce se budou konat i letos. 

 

 KALENDÁŘ AKCÍ TFM 2018

jevents event sml     

EXKURZE TFM 2018 

 pdf icon 19.11.2018  

SPOLEČENSKÝ VEČER SPOJENÝ S VYHLÁŠENÍM CEN FM AWARDS

  20.11.2018  

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE TFM2018

  20.11.2018  

DISKUZNÍ PANEL HLAVNÍ ÚKOLY ASOCIACE

 

21.11.2018

DOPOLEDNE

 

WORKSHOP GIS A BIM V PRAXI FM

 

21.11.2018

ODPOLEDNE

 

KULATÝ STŮL "AUTOMATICE BUDOV" - Praha

 

23.11.2018

DOPOLEDNE

 

 

 Detaily zodpoví Vladimír Svoboda

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

 

IFMA CZ vyhlašuje XVII.. ročník veřejné neanonymní soutěže FM AWARDS 2017.

Cílem soutěže je podpořit nejlepší řešení a seznámit nejširší odbornou veřejnost s významnými projekty a osobnostmi v oboru Facility managementu. Všechny přihlášené projekty ve všech kategoriích posoudí odborná komise, složená z odborníků v oboru. 

Pro letošní rok je soutěž vyhlášena pro kategorie:

 1. Projekt roku
 2. Studentská práce roku 
 3. Odborná práce roku
 4. Osobnost roku
 5. Cena prezidenta IFMA.CZ  (nové)

Mimo tyto kategorie bude letos ještě vyhlášena Cena prezidenta IFMA CZ 2017 za význačný přínos oboru FM. Tuto cenu uděluje prezident asociace. 

Přihlášky do soutěže FM Awards 2017 jsou přijímány prostřednictvím online formuláře do pondělí 30. 10. 2017.

Přihlášky zaregistrované po tomto termínu nebudou do soutěže zařazeny.

Nominované projekty posuzuje odborná komise, před níž nominované subjekty musejí svou nominaci obhájit. Komise pak vybere nejlepší účastníky ve všech kategoriích. 

Osobní obhajoby soutěžících proběhnou pravděpodobně 2. 11. 2017 - bude upřesněno od 9,00 hodin v sídle společnosti Spaceti, s. r. o., Palác Adria, Jungmannova  36/31, Praha 1

 

Podmínky a požadavky pro účast v soutěži:

Projekt roku 2017

Do soutěže mohou být přihlášeny projekty realizované v období od 1. září 2016 do 31. října 2017, nebo jejichž výstupy jsou hodnotitelné v tomto období. Do této kategorie může podat přihlášku fyzická nebo právnická osoba, která se podílela na realizaci a která je schopná dílo zdokumentovat a prezentovat před komisí.

Představenstvo předpokládá, že všechny nominované projekty v této kategorii budou představeny formou přednášky na mezinárodní konferenci. Anotaci přednášky a zařazení do programu provedou autoři ve spolupráci s komisí, či předem.  

Studentská práce roku 2017 
Do kategorie studentská práce může podat přihlášku student VOŠ nebo vysoké školy, který dokončil školní práci zabývající se problematikou Facility managementu a který tuto práci prezentoval v rámci svých školních aktivit a byla dokončena ve školním roce 2016-2017. Vítězná práce bude představena na mezinárodní konferenci TFM2017. 
Soutěž v této kategorii je omezena:
•    věkem 28 let (dovršeným v roce konání soutěže)
•    současně je podmínkou účasti studium nebo ukončení řádného bakalářského nebo magisterského stupně na VOŠ nebo vysoké škole (vyloučeny jsou doktorandské a vědecké stupně)

Odborná práce roku 2017
Tato kategorie je směrována na vědecky a odborně fundované projekty, publikace nebo studie, jež přinášejí inovační prvky do Facility managementu. Pořadatelé předpokládají, že v této kategorii se zúčastní předně doktorandi a vědečtí pracovníci bez omezení věku a dále projekty, které svým charakterem vybočují z kategorie Projekt roku (zejména dlouhodobou koncepčností, netradičním vnímáním oboru atd.).

Osobnost roku 2017 
Do kategorie osobnost roku může podat přihlášku každá fyzická osoba, která shromáždí veškeré potřebné podklady a získá souhlas s uveřejněním osobních údajů od navrhované osobnosti. Každá fyzická osoba může podat nominaci pouze na jednu osobnost.

Cena prezidenta

Tuto cenu uděluje prezident asociace za význačný teoretický či praktický přínos oboru FM. 

 

Cílem soutěže je podpořit nejlepší řešení a seznámit nejširší odbornou veřejnost s významnými projekty a osobnostmi v oboru Facility managementu. Soutěž se vypisuje v kategoriích Projekt roku, Odborná práce roku a Osobnost roku. Do soutěže mohou být přihlášeny projekty a osobnosti působící na území České republiky a realizované v období od 1. září 2016 do 31. října 2017, nebo jejichž výstupy jsou hodnotitelné v tomto období. Samostatnou kategorii tvoří hodnocení Studentských prací. Do této kategorie mohou být přihlášeny studentské práce, které byly dokončeny ve školním roce 2016-2017.

V kategorii projekt roku budou jednotlivé ceny uděleny na základě doporučení odborné poroty. Odborná porota bude posuzovat jednotlivé projekty zejména podle těchto kritérií:

 • dlouhodobý přínos projektu
 • efektivita a racionalita projektu
 • výjimečnost a originalita projektu

Odborná porota je nejméně pětičlenná a její členové jsou jmenováni Představenstvem asociace IFMA CZ. Společně se jmenováním členů poroty určí Představenstvo IFMA CZ patrona soutěže, který je zodpovědný za zdárný průběh soutěže. Členové poroty se vzdávají práva být nominováni do soutěže v kategorii osobnost roku a zároveň souhlasí s tím, že budou jejich jména publikována v odborném tisku v souvislosti se soutěží FM AWARDS 2017.

Pro letošní XVII. ročník soutěže Představenstvo IFMA CZ jmenovalo porotu v tomto složení:

Jméno Společnost
Petr GLOS Masarykova univerzita Brno - patron soutěže za Představenstvo IFMA CZ
   
Lukáš EMINGR ČEZ Korporátní služby, s. r. o.
Daniel MACEK ČVUT Praha - Fakulta stavební
Ivan PUCHMELTR ENGIE Services, a. s.
Pavel SVOBODA Mirro, s. r. o.
Štěpánka TOMANOVÁ CAD-BIM, s. r. o.
Ján VÝBOH Rossy Service, a. s.

 

 Zasedání odborné poroty je plánováno na začátek měsíce listopadu (bude upřesněno) v Praze, kdy všichni účastníci soutěže budou prezentovat osobně své přihlášky.

Vyhlášení výsledků soutěže FM AWARDS 2017 je součástí slavnostního večera XVII. ročníku Týdne Facility managementu 2017, který se uskuteční dne 14. listopadu 2017 od 19,00 hodin (místo bude upřesněno). Ocenění v jednotlivých kategoriích budou prezentována během konání konference IFMA CZ dne 14. listopadu 2017 v rámci TFM 2017.

Vítězný projekt má právo používat udělený titul jako referenční, reklamní a propagační argument.

Nominace do jednotlivých kategorií budou zveřejněny v předstihu v odborném tisku a na internetových stránkách www.ifma.cz, před konečným vyhlášením vítězů soutěže. Oceněným projektům bude věnována náležitá publicita v odborných časopisech a publikacích.

 Vyhlášeny budou ceny v následujících kategoriích:  award

 

 • PROJEKT roku 2017 v oboru FM
 • OSOBNOST roku 2017
 • STUDENTSKÁ PRÁCE roku 2017
 • ODBORNÁ PRÁCE 2017
 • CENA PREZIDENTA 2017 - uděluje prezident asociace.

Jednotlivé ceny mohou být uděleny pouze nominovaným projektům, osobnostem a studentským pracím a vždy pouze jedné nebo jednomu. Na základě doporučení odborné poroty uděluje Představenstvo IFMA CZ ceny v jednotlivým kategoriích. 

Přihlášku do soutěže včetně dokumentace je nutné zaslat přes on-line formulář nejpozději do 30. září 2017.

Soutěž "FM Awards 2017" je vyhlášena v níže uvedených kategoriích:

 • PROJEKT ROKU
 • STUDENTSKÁ PRÁCE
 • ODBORNÁ PRÁCE
 • OSOBNOST ROKU

Mimo tyto kategorie bude ještě udělena Cena prezidenta IFMA CZ 2017. 

 

Vyhledat na webu

Partner IFMA CZ - Silver

Please update your Flash Player to view content.

Partner IFMA CZ - Standard

Please update your Flash Player to view content.

Partner IFMA CZ

Please update your Flash Player to view content.

Kalendář akcí

po lis 19, 2018 @14:00 -
TFM 2018 - exkurze
út lis 20, 2018 @09:00 - 05:00PM
TFM 2018 - Mezinárodní konference "Prostor a Prosperita"
út lis 20, 2018 @19:00 - 11:00PM
TFM 2018 - Společenský večer
st lis 21, 2018 @09:30 - 01:00PM
TFM 2018 - Doprovodné programy
čt lis 29, 2018 @14:00 -
10. setkání Sekce FM klientů

Hlavní mediální partneři

Please update your Flash Player to view content.

Mediální partneři

Please update your Flash Player to view content.

Spolupracujeme

Please update your Flash Player to view content.