Dozorčí rada

Dozorčí rada IFMA CZ pro volební období 2018 – 2020.

Robert Nerád

Robert je odborník v oblasti PO a BOZP v oboru zvedacích zařízení. Pracoval 15 let v oboru facility managementu v různých společnostech. Zkušenosti má zejména z východních trhů: Ukrajina, Rusko, Kazachstán, Bělorusko. Vystudoval Obchodní akademii Praha 2, Metropolitní univerzitu Praha – obor mezinárodní obchod, je OZO v PO a BOZP. Mezi největší projekty na kterých se podílel jsou: Siemens – implementace FM, Phillip Morris – UA – implementace FM a O2 – Integrovaný FM. Aktuálně působí jako Operation manager service CZ, KONE, a. s.

Ivan Puchmeltr

Ivan absolvoval střední průmyslovou školu elektrotechnickou obor radioelektronických zařízení a kurz manažera údržby u České společnosti pro údržbu. V současné době pracuje ve společnosti ENGIE Services a.s. jako obchodně technický manažer pro oblast Facility manangementu. Dříve pracoval ve společnostech AB Facility jako obchodní a projektový manažer, OKIN GROUP jako produktový manažer a IMPROMAT CZ jako technický ředitel.

Radim Veselý

Radim vystudoval Technickou fakultu na České zemědělské univerzitě v Praze. V současnosti vykonává funkci projektového manažera ve společnosti IKA DATA, spol. s r.o. a má na starosti rozsáhlé projekty implementace CAFM systému ARCHIBUS. Mimo jiné se zabývá analýzou FM procesů a možnostmi jejich automatizace s podporou moderních technologií. Je certifikovaným interním auditorem QMS pro ISO:9001:2008.