Jaké jsou hlavní trendy v řízení budov v oblasti efektivity managementu?

• Využití senzorů, měřičů a snímačů pro sběr dat
• Využití dat pro predikci a kognitivní modelování
• Zaměření na využití umělé inteligence

Ing. Michaela Duchková, MBA
Cílem je začít pracovní prostory využívat efektivně. Pomocí senzorů můžeme např. zjistit, kde se pracovníci nacházejí a kolik času na pracovním místě tráví. Můžeme získaná data agregovat do skupin a zjistit, jestli dané oddělení využívá prostory efektivně. Jinak prostory využívají manažeři, jinak projektoví manažeři, jinak obchodní zástupci. Můžeme sledovat, jak se nám daná skupina chová a podle toho pracovní místa přizpůsobovat. Trendem je dnes sdílené pracovní místo, ale i vhodnost tohoto řešení je třeba vyhodnocovat dle pracovní pozice a pracovní náplně.

Výhoda softwarově zpracovaných dat je v tom, že poskytují manažerské výstupy.
Slouží mimo jiné také k predikci budoucího stavu. Například zjistíme, že danému
zařízení končí záruka, nebo potřebuje revizi, končí nám nájemní smlouva na
prostory, které již nevyužijeme, spotřeba energií v uplynulém roce atd…

Cílem je být proaktivní nikoliv reaktivní.

FÁZE 1 / AUTOMATIZOVANÉ BUDOVY
• Klíčové ukazatele výkonnosti
• Dobré pro hodnocení
• Umožňuje identifikovat obecné problémy
• Špatné pro identifikaci energetického odpadu

FÁZE 2 / CHYTRÉ BUDOVY
• Analýza spotřeb energie
• Porozumění spotřebě místností
a centrálních aktiv
• Jsou analyzovány pouze primární datové body

FÁZE 3 / KOGNITIVNÍ BUDOVY
• Učící se systém na základě chování
• Prediktivní řízení až na úroveň stolu
• Pochopení toku energie a obsazenosti budov
• Zvažuje preference pohodlí uživatelů
• Shromažďování kontextu, jako je počasí a schůzky
• Příliš mnoho datových bodů i pro pokročilé analýzy

Stáhnout whitepaper

SHLÉDNOUT VIDEO