Digitalizace jako nástroj pro snížení rizika trestní zodpovědnosti. Takhle by se dal shrnout jeden z důležitých bodů semináře IFMA CZ o novém zákonu upravujícím povinnosti firem při péči o vyhrazená technická zařízení. Tuto a další zajímavé informace včetně jednoho překvapení (čtěte na konci článku) si odnesli účastníci semináře pořádaného asociací IFMA CZ v nádherných prostorách sídla ČSOB v Praze.

Od Babylonu až po dnešek

Seminář začal exkurzí do historie bezpečnosti práce a vzniku vyhrazených technických zařízení. Tomáš Michna, Facility manažer GasNetu, jenž akci také moderoval, ukázal kousky zákonů ze starého Babylonu, které obsahovaly první zmínky o bezpečnosti práce.  Následovalo pojednání o jednom z nejpokrokovějších zákonů týkající se úpravy pracovně právních podmínek, který vydal Václav II. Tento zákon převzala prakticky celá Evropa a platil zhruba 550 let do doby průmyslové revoluce. Právě v průmyslové revoluci je nejzřetelnější nárůst potřeby údržby parních kotlů a tedy s jistou nadsázkou i vzniku vyhrazených technických zařízení.

S novými povinnostmi pomůže digitalizace

Druhá prezentace již byla o novém zákonu vstupujícím v účinnost 1. července 2022. Vladimír Baletka, konzultant společnosti eFACILITY consulting, shrnul základní povinnosti provozovatelů a změny oproti stávajícímu zákonu. Největší ohlas vzbudily nové povinností provozovatelů týkající se dokumentace k vyhrazeným technickým zařízením a digitalizace. Právě digitalizace do CAFM systémů je totiž jednou z cest, jak rizika z neplnění požadavků minimalizovat. Je potřeba si uvědomit, že pokud máte ve firmě větší množství vyhrazených technických zařízení, riskujete. Stačí chyba v datech, ztracený excel nebo vyplavený šanon a máte obrovské riziko trestně právní zodpovědnosti v případě škody způsobené nesprávně provozovaným VTZ.

Trestně právní zodpovědnosti se nezbavíte

A právě trestně právní rizika a jejich přenositelnost mezi vlastníky VTZ a dodavateli přišlo na řadu jako druhé. Advokát Mgr. Pavel Velíšek probral právní povinnosti provozovatelů z mnoha úhlů. Poukázal na nutnost správné definice povinností ve smluvních vztazích mezi klienty a poskytovateli služeb facility managementu. Řada smluv může totiž vykazovat vážné nedostatky ve formulaci povinností mezi smluvními stranami, co pak mohou vést ke sporům. Další diskutovaná rizika se týkala nastavení nájemních vztahů, vztahů se subdodavateli a přenášení rizik mezi smluvními stranami. V mnoha rizicích nebyla situace černobílá, pouze v jedné jsme měli všichni jasno – trestně právní odpovědnosti se vlastníci VTZ zbavit nemohou.

Praktický pohled na revize

Jak se má zachovat revizní technik při revizi, kdy není v pořádku dokumentace a co má dělat provozovatel či vlastník VTZ, když kvůli chybějící dokumentaci je jeho zařízení neprovozuschopné? To jsou jedny z dotazů, na něž odpověděl Luděk Greguš, odborník na revize ze společnosti B+N Czech republic Facility services. Jeho praktický pohled na život revizního technika doplnil mozaiku předchozích přednášek.

Překvapení v IFMA

www.fmjournal.cz bylo jedno z překvapení odtajněné na závěr. Jiří Knap, prezident IFMA CZ nalákal na nový odborný časopis FM Journal, který začne vycházet 4. července.  Všichni členové IFMA CZ jej dostanou zdarma. Vy, co nejste členy, nezoufejte, tady je víc informací, jak se k nám připojit.

Další důležitou informací bylo oznámení termínu podzimní konference „Týden Facility Managementu“ s mottem „…i FM má svůj Taxis“.  Uložte si datum 7. až 11. listopadu a pro detaily se mrkněte zde.

Další seminář týkající se CAFM a BIMu bude 22. září v Olomouci. Pro bližší informace sledujte naše stránky www.ifma.cz