Facility management je profesí, která byla v posledních několika letech svědkem nesmírných změn. Digitální revoluce, robotika, měnící se demografie, pandemie COVID-19 a měnící se nátura samotné práce jako takové – všechny tyto trendy měli na FM profesionály dopad.

Z facility managementu se stal velmi komplexní a sofistikovaný průmysl, který si vyžaduje všestranné, flexibilní a rychle se učící profesionály.

To jsou všechno důvody, proč by měli být FM profesionálové proaktivní vůči budoucím trendům, které budou utvářet jejich průmysl. Takový postup by měl pomoci snížit pocit strachu či nejistoty ze zvoleného oboru a tím pádem i obavy o budoucnost jejich kariéry.

Trend 1
Udržitelnost | Chytrý růst

Udržitelný rozvoj už pro firmy není jen příjemnou volbou navíc. Udržitelnost a chytrý růst se budou namísto pouhého „růstu v zájmu růstu“ dále exponenciálně rozvíjet a stanou se středem obchodních cílů a soustředění.

Ve studii společnosti Deloitte dvanácti největších výrobních společností na nadnárodní úrovni se ukázalo, že firmy, které upřednostňují udržitelnost ušetří milióny dolarů. Jedna ze společností v této studii zvýšila svůj důraz na udržitelnou výrobu o 40 % a byla tak schopna ušetřit 7 miliard dolarů během 15 let.

S iniciativou udržitelnosti bude spojený boj s klimatickou změnou a redukování uhlíkové stopy. Tyto cíle vyzrají ve větší zodpovědnost pro společnosti a entity napříč všemi sektory. V červenci 2021 prohlásila společnost Apple, že chce do roku 2030 dosáhnout stoprocentní uhlíkové neutrality napříč celým dodavatelským řetězcem a u všech svých produktů.

To se stalo šest měsíců poté, co Microsoft oznámil, že chce být do roku 2030 uhlíkově negativní společností. K tomu se společnost zavázala k eliminaci veškeré uhlíkové stopy, kterou od roku 1975 vyprodukovala.

Veškeré udržitelné a uhlíkově neutrální snažení jakékoliv organizace bude mít vliv na funkce facility managementu. Například bude třeba naplánovat a dohlížet na mandát týkající se spotřeby/účinnosti elektrické energie v souvislosti s uhlíkovou stopou ve všech budovách, a to za přímého přispění správců budov. Pro širší kontext, společnost PR Newswire předpokládá, že trh s chytrými budovami, jehož hlavní hnací silou je udržitelnost, dosáhne jen v USA hodnoty 141,71 miliard dolarů do roku 2028.

KLÍČOVÝ POZNATEK:
Udržitelný facility management se stane normou.

Trend 2:
Velká data | Umělá inteligence

Se stále rozšířenějším digitálním a datacentrickým přístupem k facility managementu se z velkých dat a data managementu stanou významnější disciplíny, než tomu bylo doposud. Umělá inteligence (AI) je zakódovaná ve všech dnešních chytrých řešeních souvisejících s daty. Výzkumná a poradenská firma Frost & Sullivan poukazuje na to, jak facility managerům už nyní asistují řešení poháněná umělou inteligencí, která fungují na bázi analýzy masivního množství dat. Tato řešení jsou často doplňována chytrými senzory a měřiči.

Taková technologie poskytuje provozní optimalizace ve formě detekce možných výpadků proudu, selhání strojů a chytrého řízení budovy. Potenciál jen poroste, datové systémy budou znatelně chytřejší díky rozmachu sítí strojového učení (ML).

Institute of Workplace and Facilities Management (IWFM) ve Spojeném království zdůrazňuje, že Internet věcí (IoT) bude značně utvářet budoucnost facility managementu. IoT lze definovat jako síť fyzických zařízení a objektů se zakódovaným digitálním softwarem, senzory a konektivitou, která jim mezi umožňuje efektivně komunikovat.

IoT bude zahrnovat celou škálu funkcí pro facility management. Abychom vyjmenovali jen pár půjde například o údržbu, správu majetku, trasování, osvětlení, vytápění, ventilaci a vzduchotechniku, stabilní hasící zařízení, spotřebu energie, bezpečnost, inventuru a monitorování strojů.

Vznikající technologie dneška budou normou budoucnosti

IoT zařízení také značně vylepší to, čemu se říká „svatý grál facility managementu“, jmenovitě prediktivní údržba. S tím jak zařízení a stroje získají větší schopnost komunikace, budou i oni moci upozornit na vznikající potíže a potenciální poruchy dříve, než k nim dojde. Tato forma automatického upozornění na vadu zajistí, že údržba bude plně integrovaná a skutečně prediktivní.
Upravená realita (AR) ve facility managementu funguje ve formě aplikací 3D vizualizací. Pro fyzickou údržbu bude toto řešení společně s IoT hojně využíváno. Pro vzdálenou údržbu bude díky AR možné vytvořit model digitálního dvojčete jakékoliv budovy, zařízení, nebo stroje. Pomocí takového nástroje bude možné plnit složité úkoly údržby i bez fyzické přítomnosti technika na místě.

KLÍČOVÝ POZNATEK:
Dnes vznikající technologie se stanou normou budoucnosti s rezonujícím vlivem na facility management.

Trend 3:
Automatizace | Robotizace

Automatizace je, v souladu s technologickými pokroky jako AI, AR, ML a IoT, další v řadě paradigma měnících faktorů. V budoucnu se můžeme těšit na různorodé typy robotů a automatizace, které budou moci profesionálové facility managementu využívat. Jeden z takových robotů bude jistě autonomní mobilní robot (AMR), který vyniká svou kapacitou pro navigaci a orientaci. Tito roboti jsou, společně s automaticky naváděnými vozidly (AGV), výjimeční svou schopností provádět pokročilé mapování budov. Proveditelné, logické cesty jsou na tomto mapování založené. Prozatím se tato technologie však využívá primárně pro skladování a logistiku.

Továrna budoucnosti

Robotika, stejně jako všechny chytré a AI technologie, prochází evolucí. Bude utvářet takzvanou továrnu budoucnosti a budoucnost toho, co známe jako masové přizpůsobování, jelikož masová produkce umožní také výrobu přizpůsobitelných produktů.

Masová produkce již nebude znamenat, že všechny produktové řady musí být identické. Pomocí plné automatizace zajistí AMR a AGV revoluci v masové produkci a skladování, optimalizují tak časy a kvóty doručení. Poskytovatelé facility managementu se budou muset adaptovat a implementovat vlastní řešení nakládání s materiály v budovách, které spravují.

Tyto změny způsobu práce ve výrobních areálech a skladech způsobené vyvíjející se automatizací zapříčiní i změny v plánování prostoru, správě majetku a požadavcích na údržbu pro týmy facility managementu. Týkat se to bude i automatizovaných čistících systémů, které se realizují ve větším a sofistikovanějším měřítku. Centralizované „robotické softwarové platformy“ umožní facility managerům řídit několik integrovaných robotických aplikací zároveň, napříč budovou. Nehledě na výrobce nebo typ stroje.

KLÍČOVÝ POZNATEK:
Inteligentní multifunkční automatizace změní tradiční aspekty facility managementu.

Trend 4:
Demografie | Práce

Momentální mezera v dovednostech facility managerů se v dohledné budoucnosti nezaplní. Zaprvé, trvá dlouhodobý nedostatek pracovní síly. Report McMorrow z roku 2021 uvádí, že 75 % amerických facility managerů nemohou najít pracovníky se správnými technickými nebo řídícími dovednostmi.
Report ARC dále zjistil, že 40 % FM profesionálů odejde do důchodu do roku 2026. To zajisté tuto mezeru ještě prohloubí, zvláště v rámci expertízy na úrovni managementu.

Nedostatek pracovní síly

Negativní zprávy jsou, že mladé generace – mileniálové (narozeni mezi roky 1982 a 2000) a generace Z (narozeni mezi roky 2000 a 2020) – nevstupují do oboru v přívětivých počtech. Pointa: facility management zkrátka není dostatečně interaktivní pro generace vyrůstající se smartphony, sociálními sítěmi a okamžitou gratifikací.

Pozitivní zprávy jsou, že například mileniálové, kteří se v mnoha případech blíží, nebo už jsou v řídícím věku, jsou unikátně naladěni a naprosto komfortní co se turbulentního a rychle postupujícího vývoje nových technologií, pracovních postupů a pracovišť týče. Takové poznatky přinesla studie společnosti CBRE. Tyto vlastnosti by měly mít pozitivní vliv na jejich flexibilitu a technologickou obratnost, která se od FM profesionálů bude vyžadovat.

Více outsourcingu

Jedna z dalších skutečností budoucnosti, se kterou se potýkáme už nyní, je větší míra outsourcingu, která se stává stále nutnější. Díky outsourcingu se in-house FM týmy mohou soustředit na klíčové funkce budovy. Výsledkem pak bude rozmanitá škála hybridních outsourcing modelů a rozhodnutí, například služby outsourcované v balíčku, nebo jednotlivě.

Stane se tak normou, protože stále více společností upouští od toho, aby jejich interní týmy spravovaly starší funkce budov, jako jsou opravy a údržba, stěhování nábytku, mytí oken, terénní úpravy, malování, úklidové práce, elektroúdržba, instalace a tesařské práce.

KLÍČOVÝ POZNATEK:
Demografické faktory a větší důraz na základní funkce facility managementu budou tento obor utvářet v různých směrech.

Trend 5:
Zdraví zaměstnanců | Budoucnost práce

V budoucnu bude na zdraví zaměstnanců a přidružených zdrojů kladen ještě větší důraz, tento trend na pracovištích budoucnosti byl akcelerován také pandemií COVID-19.

Stratég pro vedení Jeanne Meister citovala průzkum HR Sentiment – Future Workplace z roku 2021 kde vyšlo najevo, že až 68 % seniorních vedoucích pracovníků HR věří v blahobyt zaměstnanců a duševní zdraví jako prioritu pro dvacátá léta tohoto století. Nepřekvapivě se v USA předpokládá růst trhu na poli zaměstnaneckého blahobytu o 87,4 miliard dolarů do roku 2026.

Online terapie zdarma, školení vedoucích pracovníků v empatickém vedení a meditační aplikace se stávají populárními napříč obory s důrazem na holistickou pohodu zaměstnanců.

Náročnější zaměstnanci

Zaměstnanci budou bezpochyby od svých společností vyžadovat více osobních iniciativ nebo balíčků a také pocit bezpečí na pracovišti. Tento trend je na vzestupu a bude mít znatelný vliv na facility management ve formě flexibilního, hybridního či jiného alternativního modelu práce.
Tyto metody budou nabývat na popularitě i významu, pro poskytovatele facility managementu to znamená, že musí být s využitím prostoru kreativní a flexibilní. Optimální správa prostoru se stane klíčovým aspektem facility managementu.

Profesní hygienické standardy jsou také důležitější. Výsledkem pandemie je, že pracovníci mají na aspekty čistoty povrchů, sociálního distancování, kvality vzduchu nebo správné teploty mnohem větší nároky. Tyto aspekty jsou doménou interního FM oddělení, popřípadě outsourcované služby, nad kterou je stále potřeba dohledu interního týmu.

Disciplína architektury pracovního prostředí se také začne rozrůstat, web World Economic Forum (WEF) v roce 2021 jmenoval tuto profesi na svém seznamu deseti prací budoucnosti. WEF věří, že tito architekti pracoviště budou žádáni díky tomu, že si vedoucí pracovníci a korporáty uvědomují, že design orientovaný na člověka má vliv na zdraví jejich zaměstnanců a v budoucnu se pro práci stane klíčový.
K tomu si přidejte další futuristické zaměstnání jako například zprostředkovatel práce z domova, manager týmu lidí a strojů, poradce fitness závazků nebo auditor zkreslení algoritmu. Začnete si tak dělat představu o tom, jak obrovská bude v blízké budoucnosti změna paradigmatu ve světě práce.

KLÍČOVÝ POZNATEK:
Jak se svět práce a budoucnost pracoviště dramaticky mění, změní se i role FM profesionálů.

Závěrem

Je třeba vzít v potaz závažnou možnost: Rychle se vyvíjející technologie a změny paradigmat v tom, jak lidé pracují, a s tím spojený nárůst flexibilních pracovišť a menší potřeba velkých pevně vymezených prostor, by mohly znamenat konečný úpadek nebo dokonce zánik FM v některých odvětvích. Zní to jako extrémní a pesimistická poznámka, pro odvětví to však bude skutečný, nový a statečný svět.
Flexibilita a adaptace se tak pro odvětví a jeho profesionály stane klíčem pro přežití a růst. Jak se říká, „Štěstí přeje připraveným.“

Dramatik a filozof George Bernard Shaw řekl: „Rozumný člověk se světu přizpůsobí, nerozumný se vytrvale snaží přizpůsobit svět sobě.“ Nahradíme-li slovo „nerozumný“ slovem „statečný“ či „ambiciózní“ a máme frázi, která je na FM profesionály jako ušitá.

Z článku Now trending: Shaping the future of FM – Luke Goodwin (FMJ IFMA September/October 2022), přeložil David Domalíp