Počínaje 1. lednem 2023 nabylo účinnosti nařízení vlády týkající se zastropování cen energií pro malé, střední a velké podniky.

Podmínky podpory jsou pro všechny stejné. Počítá se se zastropováním cen 80 % nejvyšší měsíční hodnoty odběru elektřiny a plynu vypočítané za posledních pět let. Konkrétně je k výpočtu užito období 1. 9. 2017 – 31. 8. 2022, z něj je pak každému měsíci v roce 2023, shodujícímu se názvem, přiřazen ten s nejvyšší spotřebou. Pokud žádné údaje z minulých let nejsou k dispozici, použijí se aktuální hodnoty spotřeby.

POZOR! Do 15. 1. 2023 lze ještě podávat prohlášení, které bude zohledněno v lednovém vyúčtování. Dále pak pro ostatní měsíce je termín do konce kalendářního měsíce, který předchází měsíci, za který se má začít uplatňovat cena za dodávku elektřiny nebo plynu.

Veškeré bližší informace k žádostem a podmínkám zastropování cen elektřiny a plynu naleznete přehledně zpracované v dokumentu Ministerstva průmyslu a obchodu ZDE.