IFMA se vydala na cestu celosvětového šíření dat o provozu a výkonnosti budov. Tento druhý článek ze série tří reportů se soustředí jak na recepční a úklidové služby tak na srovnání využívání outsourcovaných a in-house služeb pro plnění různorodých zakázek facility managementu a sumarizuje výkonnost vybraných staveb v Evropě.
Ačkoliv se tato pilotní studie zabývá malým referenčním vzorkem, tak nabízí ke zvážení několik relevantních zjištění. S tím, jak společnosti hodnotí výkon a hodnotu, které získávají ze služeb souvisejících s facility managementem staveb, se benchmarky stávají efektivním nástrojem k vývoji smysluplných obchodních případů.

Průměrná cena recepčních služeb pro administrativní budovy je 15,77€ na metr čtvereční (€/m2), což je o 87 % vyšší cena, než jakou IFMA zjistila v roce 2017 ve své studii v Severní Americe. Další položky této studie recepčních služeb byly smluvní struktura zakázek (in-house vs. outsourcing), hodinový rozsah úklidu, typ vlastnictví budovy, stáří budovy a její zelené certifikace. Studie také zahrnovala typické zaměstnanecké struktury a rozsah vycházející z konkrétních příkladů staveb. Například stavby s celkovou vnitřní plochou mezi 5 000 a 35 000 metry čtverečními, typicky zaměstnávají 8,1 ekvivalentu plného úvazku (FTE) úklidových zaměstnanců a 1,4 FTE supervisorů úklidu. Studii zakončují dvě nové datové tabulky, které ukazují poměr in-house vs. outsourcovaných služeb dle evropských zemí a druhů budov.

Kompletní report ke stažení zde: Europe Operations and Maintenance Benchmarks Report – No. 2