Vladimír Baletka

Za svou více než 20letou praxi na středních a vyšších manažerských pozicích ve firmách s ročním obratem přesahujícím 1,0 mld. Kč jsem získal poměrně velké množství praktických zkušeností s nastavováním funkčních firemních procesů při souběžné optimalizaci provozních nákladů. To vše při respektování ekonomických možností firmy. Pochopil jsem význam funkčního facility managementu pro správné fungování firmy a pro optimalizaci provozních nákladů firem. V posledních letech jsem si doplnil vzdělání v oblasti BOZP a nyní působím také jako Odborně způsobilá osoba v prevenci rizik, a to z důvodu, že BOZP považuji za nedílnou součást FM. Jsem velkým „fanouškem“ digitalizace FM a proto je mým záměrem vše výše uvedené zpracovat do digitální formy a u klientů nastavit funkční a legislativně správný systém správy budov a majetku.

Oblasti konzultační činnosti: Procesy a legislativa FM, BOZP, CAFM a digitalizace FM

Reference: Moravia Containers, Promens Zlín, BBA Hranice, NTS Prometal