TUV Banner TUV Banner

Jak bude letos probíhat jednání Valné hromady? Co je pro to třeba udělat?

Vážení členové IFMA CZ!

Všichni jste 14. 3. 2021 obdrželi emailem nezbytně nutné dokumenty k jednání Valné hromady spolu s pokyny, jak postupovat.

S ohledem na nařízení vlády se Představenstvo IFMA CZ rozhodlo uspořádat jednání korespondenčním způsobem „per rollam“.

Co to pro Vás znamená?

  • Projděte si přiložené dokumenty a nominace nových členů Představenstva
  • Vyplňte svoje souhlasné vyjádření a podepište Hlasovací lístek
  • Z předložených nominací vyberte své kandidáty a podepište Volební lístek
  • Tyto dva dokumenty vraťte podle zadaných dispozic zpět na adresu ředitelky asociace nejpozději do 14. 4. 2021

 

S výsledky jednání a voleb bude seznámeni 15. 4. 2021 v odpoledních hodinách.

V případě jakýchkoliv dotazů je Vám k dispozici

Milena Machová – 606 302 637 – milena.machova@ifma.cz