Jak bude letos probíhat jednání Valné hromady? Co je pro to třeba udělat?

Vážení členové IFMA CZ!

Všichni jste 14. 3. 2021 obdrželi emailem nezbytně nutné dokumenty k jednání Valné hromady spolu s pokyny, jak postupovat.

S ohledem na nařízení vlády se Představenstvo IFMA CZ rozhodlo uspořádat jednání korespondenčním způsobem „per rollam“.

Co to pro Vás znamená?

  • Projděte si přiložené dokumenty a nominace nových členů Představenstva
  • Vyplňte svoje souhlasné vyjádření a podepište Hlasovací lístek
  • Z předložených nominací vyberte své kandidáty a podepište Volební lístek
  • Tyto dva dokumenty vraťte podle zadaných dispozic zpět na adresu ředitelky asociace nejpozději do 14. 4. 2021

 

S výsledky jednání a voleb bude seznámeni 15. 4. 2021 v odpoledních hodinách.

V případě jakýchkoliv dotazů je Vám k dispozici

Milena Machová – 606 302 637 – milena.machova@ifma.cz