« Back to Glossary Index

Činnost spočívající v predikci rizik s pomocí analýzy nebezpečnosti jednotlivých procesů, stanovení pořadí nebezpečnosti, definice a popis jejich omezení resp. nápravy s cílem minimálních ztrát.