« Back to Glossary Index

Standardní identifikace zařízení v zemích EU, jednotné označení pro všechny typy energetických celků a doplňkových provozů. Jednotné a společné použití pro strojní a stavební techniku, elektrotechniku a řídící systémy  současně s označením podle vykonávané funkce technologie, polohopisu ovládacíchkomponentů  (skříně elektro a řízení) a umístění – instalace zařízení na stavbách a objektech.