« Back to Glossary Index

Přesná evidence nákladovosti všech činností, odpisů, nájmů, poplatků, atd. přesně zadefinovaná na nejnižší účetní nákladovou jednotku (např. m2 místnosti, osobu, středisko, …). Klíčovým cílem této činnosti je optimalizace nákladů.