« Back to Glossary Index

Řízení procesu úklidu prostřednictvím úklidových služeb s využitím informací o zatříděných plochách podle typu úklidu, jeho náročnosti (časové i nákladové), četnosti a časové dostupnosti. Řízení a koordinace v čase a prostoru.