« Back to Glossary Index

provádí se za účelem zjištění pozice vlastní společnosti na trhu (mezi srovnatelnými společnostmi ohledně předmětu podnikání, velikosti, trhu a podobně) a jeho výsledky slouží primárně pro zlepšování na základě srovnání s konkurencí a s důrazem na využití vlastních předností a potlačení vlastních nedostatků. Jedná se o soustavné a systematické srovnávání firemních produktů, služeb či pracovních procesů.
Interní – probíhá uvnitř firmy

Konkurenční – srovnání s konkurenční firmou
Funkcionální – komparace s nejlepšími firmami na trhu